Testindsatsen i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker fortsætter

23-12-2022

Efter en lang periode med lave smittetal er der i øjeblikket stigende smitte med COVID-19 i Danmark.

Sundhedsmyndighederne forventer, at det vil fortsætte den kommende tid. Derfor forlænges testindsatsen på plejehjem, i hjemmeplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker indtil videre frem til 31. januar 2023.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Det er meget vigtigt, at vi fortsat skærmer vores mest sårbare borgere mod corona. Lige nu er smitten i samfundet stigende, og derfor vil jeg stærkt opfordre til, at medarbejdere på sociale tilbud med de mest sårbare mennesker fortsætter med at lade sig teste den kommende tid.”

-  Pernille Rosenkrantz-Theil

Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

Vi er stort set vendt tilbage til en normal hverdag, men vi må ikke glemme, at corona stadig er blandt os. Derfor er vi nødt til at beskytte vores ældre mod smitte ved at fortsætte testindsatsen på plejehjem og i hjemmeplejen i en tid, hvor smitten igen stiger.”

- Mette Kierkgaard

Fast personale i ældreplejen opfordres fortsat til at tage en PCR-test hver 14. dag og 2 ugentlige antigenselvtest. Løst tilknyttet personale, der ikke har mulighed for at tage en PCR-test, opfordres til at tage en antigenselvtest, når de begynder en vagt.

Pårørende, der skal besøge ældre over 85, som bor på plejehjem eller modtager hjemmepleje, opfordres fortsat til at tage en antigenselvtest inden besøget. Hvis man ikke er testet inden besøget, kan man få udleveret en antigenselvtest hos kommunen.

Personale på sociale tilbud med sårbare mennesker opfordres fortsat til at tage 2 ugentlige antigenselvtest.

Forlængelsen af testindsatsen frem til 31. januar 2023 følger af en aftale, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Social-, Bolig- og Ældreministeriet har indgået med KL og Danske Regioner.

Find ministeriets orienteringsskrivelse om testindsatsen i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)