Udsatte familier får 50 mio. kr. i ekstra jule- og vinterhjælp

21-12-2022

Regeringen giver en ekstra økonomisk håndsrækning til de familier, som har det sværest. Der afsættes 50 mio. kr. i 2022 som tilskud til de organisationer, der uddeler julehjælp, og midlerne skal udmøntes hurtigst muligt som en ekstra jule- og vinterhjælp i en svær tid.

Som følge af de stigende priser oplever de frivillige organisationer et ekstra stort pres i ansøgninger om julehjælp. Derfor fordeles 50 mio. kr. nu som led i regeringsgrundlaget i direkte tilskud til 21 frivillige organisationer, som tidligere har fået tilskud til at uddele julehjælp. Pengene kan bruges til både indsatser i forbindelse med jul og nytår 2022 og til indsatser i vinteren 2022-23.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Vi mærker alle sammen, hvordan regningen efter en tur i supermarkedet er røget voldsomt i vejret. Men socialt udsatte familier mærker krisen endnu hårdere – især børnefamilierne. Når der ikke er råd til de samme ting, som kammeraterne har, bliver børnene ekskluderet fra arrangementer, andre tager for givet. Mit håb er, at flere af disse familier nu får mulighed for at føle sig som en del af fællesskabet.”

- Pernille Rosenkrantz-Theil

I november 2019 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt til en ansøgningspulje til julehjælp. I september 2022 blev et flertal af Folketingets partier enige om at forhøje puljen med 10 mio. kr. i 2022. Puljen blev udmøntet til 21 organisationers uddeling af julehjælp. Det er disse organisationer, som nu tilføres 50 mio. kr. ekstra.

Pengene kan anvendes meget bredt inden for formålet. De kan eksempelvis bruges til mad, gaver og økonomisk støtte, men også til sociale aktiviteter, afholdelse af arrangementer i forbindelse med jul og nytår eller udvidelse af kapaciteten på varmestuer.

Midlerne udmøntes i uge 51. Eventuelle ikke-anvendte midler i vinteren 2022-2023 overføres til uddeling af julehjælp i 2023.

Finansieringen af initiativerne forudsætter Folketingets Finansudvalgs formelle tiltrædelse.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)