Nyt formandskab for Frivilligrådet

14-02-2022

Anna Bjerre skal også fremover stå i spidsen for Frivilligrådet. Det står klart, efter social- og ældreminister Astrid Krag i dag har udpeget rådets formand og næstformand.

Det nye formandskab for Frivilligrådet er nu på plads og det skal sammen med det resterende frivilligråd i de kommende fire år arbejde for at styrke frivilligt socialt arbejde i Danmark. Social- og ældreminister Astrid Krag har genudpeget Anna Bjerre som formand, mens Charlotte Bach Thomassen bliver ny næstformand.

Anna Bjerre har været formand siden april 2021, og inden da var hun næstformand i rådet. Anna Bjerre er desuden stifter og direktør i GirlTalk, som hjælper sårbare børn og unge med rådgivning.

Charlotte Bach Thomassen er formand for DGI og har flere års erfaring inden for store frivillige organisationer og bestyrelsesarbejde.

Social- og ældreminister Astrid Krag er glad for, at et stærkt formandskab er på plads i de næste fire år:

Vi har et stærkt foreningsliv i Danmark, og hver dag løfter organisationer og frivillige en stor opgave for blandt andre udsatte og sårbare mennesker. I de kommende år vil vi tage de nyskabelser og nye samarbejder med foreningslivet og organisationer fra tiden under corona med ind i tiden efter pandemien til gavn for de sårbare borgere. Jeg er glad for, at Anna Bjerre og Charlotte Bach Thomassen med deres store erfaring har sagt ja til at stå i spidsen for det spændende og vigtige arbejde. Det nye formandsskab rummer den bredde, som afspejler vores fantastiske foreningsliv og organisationer i Danmark.

- Astrid Krag

Stifter og direktør i GirlTalk Anna Bjerre siger:

Jeg er utroligt stolt over udpegningen og glæder mig meget til at fortsætte arbejdet med at styrke den frivillige sociale sektor i Danmark. Jeg ser et kæmpe potentiale i, at sektoren spiller en endnu større rolle i forhold til at løse de svære sociale udfordringer – fx ved at byde ind med den viden og de kompetencer, vi har. Det glæder jeg mig meget til at arbejde for sammen med den nye næstformand og det nye Frivilligråd.

- Anna Bjerre

Formand for DGI Charlotte Bach Thomassen siger:

Jeg glæder mig til arbejdet i Frivilligrådet. Frivillighed har en kæmpe værdi for den enkelte, for fællesskabet og for vores samfund, og det skaber en sammenhængskraft og kan i endnu højere grad være med til at løse nogle af vores store samfundsudfordringer. Frivillige findes alle steder i Danmark og i mange sammenhænge. Under coronakrisen har vi set mange eksempler på innovative samarbejder og partnerskaber mellem frivillige organisationer og i samarbejdet med samfundets øvrige sektorer. De erfaringer vil jeg gerne være med til at løfte ind i Frivilligrådet.

- Charlotte Bach Thomassen

Otte af de øvrige medlemmer af rådet udpeges af organisationerne, som lige nu er i fuld gang med valgprocessen. Derudover indstiller KL og FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) de sidste to medlemmer. Det nye råd tiltræder den 1. april 2022 og er udpeget for de næste fire år.

Sådan ser det nye formandskab for Frivilligråd ud:

  • Anna Bjerre, direktør for Girltalk (formand)
  • Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI (næstformand)

Fakta om Frivilligrådet:

  • Frivilligrådets formål er at udbrede kendskabet til den frivillige sociale sektor lokalt og nationalt og bidrage til politikudviklingen og udviklingen af sociale indsatser
  • Frivilligrådets formand udpeges af social- og ældreministeren for en 4-årig periode. KL og FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) indstiller ét medlem hver, og otte medlemmer vælges direkte af de frivillige sociale foreninger
  • Frivilligrådet får i 2022 nye vedtæger, som betyder, at rådet to gange om året skal mødes med landspanelet, som består af lokale repræsentanter fra organisationerne.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 12 66 (modtager ikke sms)