Social- og Ældreministeriet anbefaler mundbind eller visir for ansatte i hjemmeplejen

02-02-2022

Kravet om mundbind eller visir på plejehjem og visse sociale tilbud er ophævet. Men det anbefales, at kravet opretholdes både på plejehjem, i hjemmeplejen og på sociale tilbud med sårbare borgere.

Fra 1. februar 2022 er reglerne på social- og ældreområdet om krav om anvendelse af mundbind eller visir på sociale tilbud og plejehjem ophævet. Social- og Ældreministeriet opfordrer dog stadig efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne til, at ansatte bruger mundbind eller visir på plejehjem og sociale tilbud, hvor der er sårbare mennesker.

Den samme opfordring lyder også for ansatte i hjemmeplejen. Social- og Ældreministeriet opfordrer til, at ordninger om anvendelse af mundbind/visir så vidt muligt opretholdes i både den kommunale og private hjemmepleje, når ansatte besøger borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.

Det er arbejdsgiveren, der kan beslutte, om der fortsat skal gælde krav om, at ansatte i hjemmeplejen skal bære mundbind eller visir. Beslutningen skal være sagligt og driftsmæssigt begrundet, og man bør som ansat kunne fritages fra kravet, hvis man f.eks. pga. helbredsmæssige eller andre årsager ikke kan bære mundbind eller visir.

Sundhedsmyndighederne har udarbejdet en vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud m.v. og i hjemmeplejen og håndteringen af beboere eller medarbejdere med mistanke om eller bekræftet COVID-19. Find vejledningen i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)