Undersøgelse: Kendte ansigter i hjemmeplejen giver størst tilfredshed og tryghed hos de ældre

25-01-2022

De borgere, som ofte møder de samme medarbejdere i hjemmeplejen, føler sig mere trygge end borgere, der har skiftende medarbejdere, viser undersøgelse fra Sundhedsdatastyrelsen.

Undersøgelsen tegner et billede af, at blandt de hjemmehjælpsmodtagere, der oplever, at de oftest ikke møder de samme medarbejdere, føler kun 74 procent sig trygge ved medarbejderne, mens tallet er hele 98 procent blandt borgere, der ofte møder samme medarbejdere. Undersøgelsen viser dog også, at de ældre generelt er glade for den hjælp, de får. Over 80 procent af de ældre svarer i undersøgelsen, at de er tilfredse med hjemmeplejen og generelt føler sig trygge ved de medarbejdere, der kommer i deres hjem. Ca. 8 procent anfører, at de er utilfredse eller meget utilfredse.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Selvom meget fungerer rigtig godt i vores ældrepleje, er vi nødt til at erkende, at vi ikke har den ældrepleje, som de ældre fortjener. Undersøgelsen her bekræfter, at det betyder noget for de ældres tryghed, når de oplever, at deres hjem for ofte forvandles til en banegård, når de får brug for hjemmehjælp. Derfor har vi understøttet omstillingen til faste teams, så de ældre i højere grad møder kendte ansigter, når de får besøg fra hjemmeplejen. Det giver samtidig de ansatte mulighed for at bruge deres faglighed og tage højde for den enkelte ældres situation, når man kommer fast hos en borger.”

- Astrid Krag

Knap en tredjedel af de adspurgte hjemmehjælpsmodtagere svarer 'nej' til, at det oftest er de samme medarbejdere, der kommer hos dem. Under halvdelen af de adspurgte borgere oplever, at det oftest er det samme personale, der kommer hos dem. Resten svarer 'både og'.

Flere initiativer er allerede i gang for at sikre, at det er kendte medarbejdere, der kommer hos de ældre. Således blev der afsat midler til, at en række kommuner kunne gøre sig erfaringer med indførelsen af faste teams allerede med regeringens første finanslov, og i 2021 har regeringen sammen med finanslovspartierne afsat yderligere 192 mio. kr. til faste teams i hjemmeplejen.

Desuden er der lavet velfærdsaftaler med tre kommuner på ældreområdet, hvor kommunerne har fået frie tøjler til at udvikle en hjemmepleje fri for dokumentation, bureaukrati og kontrol til gavn for de ældres ønsker og behov.

Vi ser en ældrepleje, hvor tiden ikke bruges på det vigtigste: omsorgen og relationen mellem medarbejderen og den ældre. Hvor alt for megen tid bruges på kontrol, dokumentation og bureaukrati. På papirarbejde og bag en skærm. Hvor medarbejdere ind imellem bøjer reglerne for at gøre det, der er bedst for den ældre. Men sådan skal det ikke være i vores ældrepleje. Regler og systemer er til for mennesker – ikke omvendt. Derfor er arbejdet med den nye ældrelov også central, så vi kan få gjort op med bureaukratiet og de stive regler og i stedet skabe rum for fagligheden og den sunde fornuft.”

- Astrid Krag

Sundhedsdatastyrelsens undersøgelse er gennemført i foråret 2021, hvor 2977 modtagere af hjemmehjælp deltog.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)