Vigtige smittetiltag på social- og ældreområdet skal fortsat beskytte de mest sårbare

27-01-2022

Selvom størstedelen af nuværende coronarestriktioner nu ophæves, vil der fortsat være behov for en stor indsats for at beskytte ældre på plejehjemmene og sårbare mennesker på sociale tilbud.

De nuværende coronarestriktioner på social- og ældreområdet ophæves 1. februar 2022. Der vil dermed ikke længere være regler med krav om coronapas for besøgende m.v. og krav om anvendelse af mundbind eller visir for besøgende m.v. og ansatte på sociale tilbud og plejehjem m.v.

På baggrund af Epidemikommissionens indstilling opfordrer Social- og Ældreministeriet dog til, at ordninger om fremvisning af coronapas og om anvendelse af mundbind/visir på plejehjem og på sociale tilbud så vidt muligt opretholdes.

Ministeriet opfordrer også til et fortsat fokus på testindsatsen ift. ansatte i ældreplejen og på sociale tilbud samt besøgende på plejehjem og sociale tilbud.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Vi står et rigtigt godt sted, og det er glædeligt, at vi så småt kan vende tilbage til en mere normal hverdag. Men smittetallene er høje, og vi ved, at den øgede genåbning kan føre til højere smittetal. Det er derfor meget vigtigt, at vi fortsat skærmer vores ældre og sårbare borgere mod corona. Derfor vil jeg stærkt opfordre til, at man lokalt fortsætter med de nuværende ordninger om coronapas, mundbind/visir og test på plejehjem og sociale tilbud.”

- Astrid Krag

Der er fortsat mulighed for, at sociale tilbud og plejehjem m.v. lokalt opretholder ordninger om fremvisning af coronapas og anvendelse af mundbind/ visir. Læs mere i orienteringsbrevet i boksen her på siden.

Ophævelse af reglerne om coronarestriktioner på social- og ældreområdet har ikke betydning for testindsatsen på plejehjem, i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker.

Det er således fortsat muligt ugentligt at foretage 1-2 PCR-test (afhængigt af vaccinationsstatus) af ansatte i ældreplejen. Ansatte i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare borgere vil også fortsat kunne foretage en antigenselvtest, hver gang de møder ind på arbejde. Besøgende på sociale tilbud med sårbare beboere/brugere og på plejehjem opfordres forsat til test inden besøg og kan desuden få udleveret en antigenselvtest forud for besøg.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)