Ekspertgruppe om anerkendelse af forældreskab ved kommercielle surrogataftaler er nedsat

05-07-2022

Ligestillingsministeren og social- og ældreministeren har nedsat en ekspertgruppe om anerkendelse af forældreskab ved kommercielle surrogataftaler.

Ekspertgruppen skal opstille mulige modeller for, hvordan og i hvilket omfang man kan anerkende forældreskab ved kommercielle surrogataftaler, der giver tiltænkte forældre ret til at blive retlige forældre, herunder til at blive medfædre, og samtidig sikrer beskyttelse af kvinder samt børns rettigheder.

Ekspertgruppen nedsættes med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget og som opfølgning på vedtagelsen af beslutningsforslag B 72 ”om forslag til folketingsbeslutning om at anerkende medfaderskab i regnbuefamilier (borgerforslag)”.

Ekspertgruppen består af følgende medlemmer:

  • Linda Nielsen (formand), professor ved Københavns Universitet
  • Thomas Ploug, professor ved Aalborg Universitet (personligt udpeget)
  • Frank Høgholm Pedersen, adjunkt ved Københavns Universitet (personligt udpeget)
  • Louise Traberg Smith, advokat og næstformand i foreningen DARE Danmark (personligt udpeget)
  • Lis Munk, bestyrelsesmedlem i Kvinderådet og formand for Jordemoderforeningen (indstillet af Kvinderådet)
  • Morten Emmerik Wøldike, teamleder for køn og LGBT+ i Institut for Menneskerettigheder (indstillet af Institut for Menneskerettigheder)
  • Andreas Nielsen, politisk chefkonsulent i LGBT+ Danmark (indstillet af LGBT+ Danmark)
  • Sofie Kryger, juridisk konsulent i Børnerådets sekretariat (indstillet af Børnerådet)
  • Sørine Vesth Rasmussen, politisk konsulent i Børns Vilkår (indstillet af Børns Vilkår).

Ekspertgruppen skal afslutte sit arbejde med en afrapportering til regeringen ved årsskiftet 2022/23.

Find kommissoriet i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)