Genoptagelse af testindsats

01-07-2022

Testindsatsen på social- og ældreområdet genoptages.

Sundhedsministeriet og Social- og Ældreministeriet har på baggrund af en vurdering fra sundhedsmyndighederne indgået en aftale med KL og Danske Regioner om testindsats på plejehjem, i hjemmeplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker i resten af 2022.

Aftalen medfører, at testindsatsen på social- og ældreområdet genoptages.

Fra 1. juli til 15. august 2022 opfordres personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) og på sociale tilbud med sårbare mennesker til at tage 2 ugentlige antigenselvtest.

Fra 15. august 2022 opfordres fast personale i ældreplejen til at tage en PCR-test hver 14. dag, og løst tilknyttet personale, der ikke har mulighed for at tage en PCR-test, opfordres til at tage en antigenselvtest ved påbegyndelse af en vagt.

Personale på sociale tilbud med sårbare mennesker opfordres fra 15. august 2022 til at tage en antigenselvtest hver 14. dag.

Pårørende til +85-årige på plejehjem, eller som modtager hjemmepleje, opfordres til at tage en antigenselvtest forud for besøg og har pr. 1. juli 2022 mulighed for at få udleveret en gratis antigenselvtest hos kommunen.

Gå til ministeriets orienteringsskrivelse på retsinformation.dk om testindsatsen

Yderligere oplysninger:

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)