Opdatering af bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet

01-07-2022

Bekendtgørelsen, der samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område til Social- og Ældreministeriet, er netop blevet opdateret med ændringer, som træder i kraft pr. 1. januar 2023.

Der er foretaget ændringer i statistikkerne vedr. anbringelser, forebyggende foranstaltninger, udsatte voksne og voksne med handicap samt handicapkompenserende indsatser givet til børn og unge. Fremover skal kommunerne indberette henholdsvis p-nummer og afdelings-UUID til disse statistikker for hver indsats, der gives i et tilbud, der jf. lov om socialtilsyn skal fremgå af Tilbudsportalen, dog ikke ved anbringelse eller ophold i en plejefamilie.

Det fremgår af databekendtgørelsen, for hvilke specifikke bestemmelser dette gør sig gældende.

Oplysningerne findes på Tilbudsportalen og skal indberettes for hver ny relevant indsats, der iværksættes fra og med den 1. januar 2023.

Derudover er der foretaget en ændring i statistikken for stofmisbrugsbehandling, hvor kategorierne vedr. hovedstof er justeret.

Afslutningsvis er der foretaget en række mindre rettelser samt øvrige mindre tekniske og redaktionelle ændringer.

Om databekendtgørelsen

Databekendtgørelsen opdateres hvert halve år, hhv. pr. 1. januar og pr. 1. juli, således at kravene til kommunernes indberetning af data på socialområdet er angivet korrekt og opdateret med nyeste lovgivning.

Den netop offentliggjorte ændring træder i kraft 1. januar 2023. Bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato angiver den dato, hvorfra alle bekendtgørelsens regler og krav til kommunernes indberetning af oplysninger er gældende.

I bekendtgørelsen har Social- og Ældreministeriet forpligtet sig til at varsle kommende ændringer mindst seks måneder, før de træder i kraft, således at kommuner og systemleverandører har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger.

Varslingen foretages via et varslingsbrev til kommuner og alle kendte kommunale systemleverandører samt via dette nyhedsbrev og på sm.dk.

Det er muligt at tilgå bekendtgørelsen både med og uden ændringsmarkeringer i forhold til den forrige version og derved danne sig et overblik over alle ændringerne via nedenstående link:

Se bekendtgørelsen med ikrafttrædelse 1. januar 2023

Det er desuden muligt at tilgå kravspecifikationerne til de enkelte statistikker via punktet 'Leverandører' på statistikkernes oplysningssider via nedenstående link til Danmarks Statistiks hjemmeside:

Se kravspecifikationerne til de enkelte statistikker

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)