Børnerådet har fået nye medlemmer

29-06-2022

Social- og ældreminister Astrid Krag har udpeget 8 nye medlemmer af Børnerådet. Medlemmerne har en bred viden på området, og de vil udgøre et stærkt fundament for at sikre en stemme til alle børn i Danmark.

I de kommende tre år skal de nyudpegede medlemmer være fortalere for børns rettigheder ifølge FN’s Børnekonvention med forkvinde Puk Elgård i spidsen. Puk Elgård blev valgt til forkvinde for rådet den 1. juni 2022. Børnerådet er et uafhængigt råd under Social- og Ældreministeriet, der rådgiver Folketinget, regeringen og myndigheder i spørgsmål på børneområdet samt har til opgave at gøre børns stemme tydelig i den offentlige debat.

De nye medlemmer er udpeget af social- og ældreminister Astrid Krag, og de tiltræder d. 1. august 2022. Medlemmerne har en tværfaglig indsigt i børns liv og børns rettigheder.

Social- og ældreminister Astrid Krag er glad for sammensætningen af det nye børneråd:

Det er vigtigt, at børnene i Danmark har et stærkt og tydeligt talerør, og det får de med det nye Børneråd bag sig. Jeg har udvalgt de nye medlemmer, så rådet rummer en stor grad af alsidighed og en bred vifte af både faglige og personlige kompetencer. Jeg er sikker på, at medlemmerne hver kan bidrage med vigtig viden på området, og at de, sammen med forkvinden, kan skabe et solidt fagligt fundament for det videre arbejde med at sikre alle børns rettigheder og interesser i Danmark. Det er et stærkt og dynamisk råd, og jeg glæder mig meget til samarbejdet.

-  Astrid Krag

Rådet består nu af følgende 8 medlemmer:

 • Ditte Reedtz (stifter og chef for politik, fonde og samarbejde i Mentorbarn)
 • Henriette Christiansen (direktør for Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration samt bestyrelsesforkvinde i Lær for Livet)
 • Anders Jacobsen (formand for GymDanmark, Danmarks Gymnastik Forbund)
 • Christine Ravn Lund (forkvinde i Dansk Ungdoms Fællesråd)
 • Leika Fuglsang (næstformand i De Anbragtes Vilkår)
 • Rasmus Ladefoged Dinnesen (forstander på Holmstrupgård og områdechef i Region Midtjylland)
 • Louise Klinge (børne- og skoleforsker samt leder af Eduk)
 • Stine Jørgensen (professor i social-, ligestillings- og diskriminationsret, Københavns Universitet)

Fakta om børnerådet

 • Børnerådet er et uafhængigt statsligt råd, der skal arbejde på at sikre børn og unges rettigheder i Danmark. Det er rådets opgave at være i dialog med børn og unge om de ting, der optager dem, at tale deres sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat.
 • Med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention vurderer Børnerådet de forhold i samfundet, der har indflydelse på børns rettigheder og udviklingsmuligheder. Børnerådet fungerer som rådgiver for Folketinget, regeringen og myndigheder.
 • Børnerådet består af 1 formand og 8 medlemmer, der udpeges af social- og ældreministeren. Social- og ældreministeren udpeger 6 medlemmer blandt kandidater indstillet af organisationer og foreninger m.v. på børneområdet samt 2 medlemmer uden forudgående indstilling.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)