Nye Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for 2021

23-06-2022

Social- og Ældreministeriet har offentliggjort nye Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for 2021 på socialområdet.

Danmarkskortene, som indeholder Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser på socialområdet for 2021. Kortene viser et fald
sammenlignet med 2020.

De tre Danmarkskort viser omgørelsesprocenterne for henholdsvis socialområdet generelt, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Inden for alle de tre områder er omgørelsesprocenterne i kommunerne faldet i
sammenlignet med 2020.

 • På socialområdet generelt var omgørelsesprocenten på 31,8 pct. 2021,
  som er et fald sammenlignet med 2020, hvor omgørelsesprocenten var
  på 36,2 pct.
 • På børnehandicapområdet var omgørelsesprocenten 35,9 pct. i 2021
  og 52 pct. i 2020.
 • På voksenhandicapområdet var omgørelsesprocenten 34,3 pct. i 2021
  og 42,4 pct. i 2020. 

Social- og ældreminister Astrid Krag siger: 

Det er vigtigt, at borgerne får den rigtige hjælp første gang, og det er positivt, at omgørelsesprocenterne er faldet sammenlignet med sidste år. Jeg håber selvfølgelig, at det er udtryk for en mere varig tendens. 

- Astrid Krag

Foruden omgørelsesprocenterne, indeholder Danmarkskortene kommentarer fra kommunerne. 68 kommuner har givet kommentarer til mindst et af de tre Danmarkskort. Formålet med kommentarerne er, at kommunerne kan angive viden
om, hvor mange afgørelser man samlet set har lavet, og er på den måde en udbygning af den viden, der ligger bag Danmarkskortet.

Omgørelsesprocenten viser andelen af behandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 aftalte regeringen og KL, at der skal udvikles mere nuancerede Danmarkskort, som viser kvaliteten af kommunernes samlede sagsmængde og ikke kun de afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)