Ekspertudvalg skal give anbefalinger til en bæredygtig udvikling på socialområdet

09-05-2022

Et nyt ekspertudvalg skal give anbefalinger til at sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Udvalget er nedsat af regeringen og KL og består af repræsentanter fra bl.a. forskningsinstitutioner, organisationer og myndigheder.

Hvert år bruger kommunerne over 50 mia. kr. på socialområdet. Et nyt ekspertudvalg skal sikre, at der kommer mest mulig velfærd ud af pengene ved at komme med anbefalinger til en mere bæredygtig udvikling på socialområdet.

Regeringen og KL har med 'Aftale om kommunernes økonomi for 2022' aftalt at nedsætte ekspertudvalget. Kommissoriet er besluttet, og medlemmerne er udpeget.

Følgegruppen, der har fulgt regeringens arbejde med evalueringen af det specialiserede socialområde, er inviteret til at følge ekspertudvalgets arbejde.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

For regeringen har socialområdet en afgørende prioritet. Vi har et stærkt velfærdssamfund og bruger nu over 50 milliarder på indsatser og hjælp til udsatte børn og unge, mennesker med psykiatriske udfordringer og mennesker med handicap. De midler skal vi sikre anvendes bedst muligt, så borgerne får den hjælp, der er meningsfuld for dem og virksom i forhold til indsatsen. Jeg ser derfor også frem til at modtage ekspertudvalgets anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling, blandt andet i forhold til hvordan vi sikrer en bedre forebyggende indsats og mere progression for borgerne.”

- Astrid Krag

Medlemmer af ekspertudvalget

Formand:

  • Torben Tranæs, forskningsdirektør ved VIVE

Medlemmer:

  • Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved VIVE
  • Jon Kvist, professor i Europæisk offentlig politik og velfærd ved RUC
  • Mette Gørtz, professor i økonomi ved Københavns Universitet
  • Lise Plougmann Willer, direktør for Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune
  • Ann-Sofie Bech von Hielmcrone, generalsekretær for KFUK’s Sociale Arbejde
  • Trine Stokholm, tilsynschef ved Socialtilsyn Øst
  • Jakob Bigum Lundberg, landsformand for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD)
  • Mogens Lindhard, Head of Global Social Responsibility hos Grundfos

Medlemmerne af ekspertudvalget er udnævnt som privatpersoner på baggrund af deres personlige erfaringer og faglige kompetencer.

Find kommissoriet for ekspertudvalgets arbejde i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)