Sammen mod ensomhed: Nu starter den nationale samtale

11-05-2022

I dag markeres starten på arbejdet med Dannmarks første nationale strategi mod ensomhed med hyggelig fællesspisning på Vesterbro i København. Samtidig er der nu sat navne på de ensomhedsambassadører, som skal være med til at sætte fokus på udfordringen.

Mange tusinde danskere oplever at føle sig ensomme, og i 2021 havde hver ottende dansker tegn på ensomhed. Derfor sættes der nu gang i arbejdet med at skabe Danmarks første nationale strategi mod ensomhed.

Røde Kors og Ældre Sagen står i spidsen for et nyt nationalt partnerskab mod ensomhed, som blandt andet skal bidrage til at formulere strategien, styrke den nationale indsats mod ensomhed og skabe større fokus på udfordringen i samfundet. Partnerskabet består, ud over Røde Kors og Ældre Sagen, af op mod 70 civilsamfundsorganisationer, myndigheder og private virksomheder.

Partnerskabet får desuden til opgave at starte en national samtale om ensomhed. Her får de hjælp af en række ensomhedsambassadører, som skal være med til at sætte ensomhed på dagsordenen:

  • Hilda Heick, musiker
  • Thomas Evers Poulsen, danser
  • Rasmus 'Lakserytteren' Kolbe, YouTuber
  • Peter Mygind, skuespiller

I dag kl. 11.30 sættes arbejdet officielt i gang med fællesspisning i Folkehuset Absalon på Vesterbro i København.

Også social- og ældreminister Astrid Krag spiser med og ser frem til arbejdet med ensomhedsstrategien:

Ingen bør føle sig ensom i Danmark, og vi har alle et ansvar for at få hinanden med ind i fællesskaberne. Det handler først og fremmest om at tale med hinanden og interessere sig for hinandens liv. I dag starter vi den vigtige samtale om, hvordan vi som samfund og hver især bliver bedre til at bekæmpe ensomhed og tale åbent om det. Jeg ser frem til at arbejde sammen med de mange engagerede og dygtige organisationer, så vi i de kommende år kan få taget livtag med ensomheden.”

- Astrid Krag

 Generalsekretær for Røde Kors, Anders Ladekarl, siger:

Dagens kick off for Danmarks første ensomhedspartnerskab er et stort og vigtigt skridt, fordi ensomhed ikke kan bekæmpes alene. Derfor er der brug for, at alle vi, der kan løfte, sætter os i samme rum og laver en plan for, hvordan vi går til arbejdet. Det arbejde tager vi hul på i dag med stor opbakning fra over 160 gæster fra organisationer, foreninger, myndigheder, virksomheder – og ikke mindst med opbakning fra regeringen og resten af Christiansborg, der kan se, hvor vigtig sagen er. Det giver et rigtig godt udgangspunkt for det videre arbejde, som vi glæder os til at facilitere i Røde Kors i samarbejde med Ældre Sagen.”

- Anders Ladekarl 

Administrerende direktør i Ældre Sagen, Bjarne Hastrup, siger:

Det lover godt for det kommende arbejde, at så mange organisationer har takket ja til at skyde partnerskab og strategiarbejde i gang ved dagens fællesspisning. Vi vil gøre alt for at sammensætte en strategi og handlingsplan, der kan knække den stigende ensomhedskurve i Danmark. Op mod 600.000 voksne lever med svær ensomhed ved den seneste måling med massivt tab af livskvalitet og dårligt helbred. Derfor må og skal vi have vendt udviklingen i fællesskab, og her er det afgørende, at vi nu også har regeringen og flertallet af Folketingets partier med.”

- Bjarne Hastrup

Et kommissorium for partnerskabet sætter rammerne for det kommende arbejde, som bl.a. er at skabe opmærksomhed om ensomhed i samfundet, udarbejde oplæg til en ensomhedsstrategi og handlingsplan og understøtte indsatser, der kan forebygge ensomhed. Find kommissoriet i boksen her på siden.

Alle organisationer, virksomheder, kommuner m.v., der gerne vil bidrage til arbejdet, kan skrive til mail@sammenmodensomhed.dk.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Røde Kors’ pressetelefon, tlf.: 35 29 96 99

Ældre Sagens pressetelefon, tlf.: 70 20 30 31 (modtager ikke sms)

Faglige henvendelser til Røde Kors, Nina Suenson, Røde Kors, tlf.: 29 43 39 70

Faglige henvendelser til Ældre Sagen, David Vincent Nielsen, tlf.: 29 74 77 75