Åben invitation til fem lokale borgermøder i hele landet om fremtidens ældrepleje

09-03-2022

Social- og ældreminister Astrid Krag inviterer borgere, pårørende og medarbejdere, og alle andre med noget på hjerte omkring ældreplejen i Danmark, til at komme med input til fremtidens ældrepleje på fem regionale stormøder rundt omkring i landet.

Statsministerens nytårstale var startskuddet til arbejdet med at skabe en ældrepleje med mere tid til omsorg og mindre bureaukrati og kontrol. Arbejdet er i fuld gang, og nu inviteres borgere, pårørende, medarbejdere, organisationer, lokalpolitikere og folketingspartiernes ældreordførere til at deltage i en åben demokratisk samtale om fremtidens ældrepleje. Der vil i løbet af foråret blive afholdt fem regionale borgermøder om fremtidens ældrepleje, ét i hver region.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Jeg håber, at danskere overalt i landet vil komme og deltage i debatten om, hvordan vi sikrer, at alle får den værdige og varme ældrepleje, de fortjener. Desværre bliver for meget af tiden i ældreplejen brugt på administration og papirarbejde og bag en skærm. Det er tid, der kunne være brugt sammen med den ældre på pleje og omsorg. Vi skal finde frem til de løsninger, der giver mening i de ældres og medarbejdernes hverdag og ikke kun ved forhandlingsbordet på Slotsholmen. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt kommer til orde.”

- Astrid Krag

For at sikre, at praktiske løsninger fra dagligdagen i ældreplejen inddrages i arbejdet med en kommende ældrelov, er der også nedsat et rådgivende panel og tre ekspertgrupper, der skal rådgive regeringen i arbejdet med en ny ældrelov. Panelet kommer til at bestå af repræsentanter fra centrale organisationer, ledere og medarbejdere fra ældreplejen, ældre og pårørende. De tre ekspertgrupper vil bestå af forskere, centrale interessenter og kommunale ældrechefer. 

Det første regionale borgermøde finder sted i Aalborg den 17. marts. Tilmelding finder sted på Social- og Ældreministeriets hjemmeside. På hjemmesiden vil der også løbende komme information om de øvrige regionale møder.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)