Besøgende i ældreplejen kan fremover få selvtest med hjem

14-03-2022

En ny aftale betyder, at man som pårørende til ældre på plejehjem og til ældre over 70 år, der modtager hjemmepleje, nu kan få udleveret selvtest, som man kan bruge derhjemme før besøg.

Smittetallene er lige nu på vej den rigtige vej, men der er stadig mange coronasmittede blandt ældre mennesker på plejehjemmene og i hjemmeplejen. KL, Danske Regioner og regeringen har derfor indgået aftale om at udvide ordningen med gratis selvtest til besøgende i ældreplejen.

Aftalen betyder, at pårørende nu kan få udleveret selvtest, som de kan tage med hjem og bruge før et besøg på et plejehjem eller hjemme hos den ældre over 70 år, der modtager hjemmepleje. Aftalen er et tillæg til en ordning, der blev indført i december 2021, hvor det bl.a. blev muligt at få foretaget en selvtest i forbindelse med besøg på plejehjem.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Smittetallene går den rigtige vej, og det giver god mening at skrue ned for testindsatsen i samfundet. Men vi skal stadig gøre alt for at beskytte de ældre i samfundet. Derfor målretter vi indsatsen mod ældreplejen, hvor man som pårørende nu kan få selvtest med hjem, før man skal besøge ældre på plejehjem eller ældre over 70 år, der modtager hjemmepleje. Dermed beskytter vi de mennesker, som fortsat er i alvorlig risiko, hvis de bliver smittet med COVID-19.”

- Astrid Krag

Ordningen træder i kraft 14. marts og gælder indtil videre til og med 31. marts 2022.

Læs mere om ordningen i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)