Hverdagseksperter skal rådgive regeringen om fremtidens ældrepleje. Panel og ekspertgrupper udpeget

30-03-2022

Medlemmerne af et rådgivende panel og tre ekspertgrupper, der skal rådgive regeringen i arbejdet med en ny ældrelov, er nu udpeget.

Vi har endnu ikke den ældrepleje, som de ældre fortjener. Sådan lød det i statsministerens nytårstale, da hun præsenterede arbejdet med at lave en ny selvstændig ældrelov med fokus på få klare værdier. Med en ny ældrelov ønsker regeringen at gøre op med det omfattende bureaukrati, papirarbejde og kontrol og sikre tid til den vigtigste: omsorgen for den ældre og relationen mellem den ældre og medarbejderne.  Det rådgivende panel og ekspertgrupperne skal rådgive regeringen og komme med vurderinger af konkrete forslag fra hverdagen til en ny ældrelov. De tre ekspertgrupper skal arbejde mere i dybden med konkrete problemstillinger og dilemmaer inden for en række temaer, herunder de gennemgående udfordringer, der knytter sig til kvalitet, styring og regelforenkling.

Panelet består af medarbejdere, plejehjemsledere, ældre og pårørende og repræsentanter fra centrale organisationer. De tre ekspertgrupper består blandt andre af forskere, centrale interessenter og kommunale ældrechefer. 

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Det er et stærkt hold med dedikerede ildsjæle, som kan give mange væsentlige perspektiver på fremtidens ældrepleje og udfordre den måde tingene gøres på. Vi skal ikke detailstyre fra Christiansborg. De gode løsninger skal vokse frem fra hverdagen og komme fra dem, der kender udfordringerne på plejehjemmene og i hjemmeplejen. Jeg ser frem til samarbejdet om at skabe en ældrepleje med mere tid til omsorg og mindre bureaukrati, så vores ældre får den varme og værdige alderdom, de fortjener.

- Astrid Krag

Find en samlet oversigt over deltagere i panel og ekspertgrupper i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)