Stadigt flere udsatte får et socialt frikort

29-03-2022

Antallet af socialt udsatte, der har fået tildelt et socialt frikort, er steget markant, efter forsøgsordningen i slutningen af 2020 blev forlænget.

Et år efter forlængelsen af forsøgsperioden er mere end 5.000 mennesker blevet visiteret til et socialt frikort, og mere end 1.800 er kommet i job via ordningen. Det viser en ny evaluering, som Socialstyrelsen har udarbejdet for Social- og Ældreministeriet. Siden evalueringen blev udarbejdet, er tallene steget yderligere til hhv. knap 5.500 og 2.200.

Ordningen med et socialt frikort har siden 2019 gjort det muligt for særligt socialt udsatte at tjene op til 20.000 kroner skattefrit årligt uden at blive modregnet i offentlige ydelser.

Både antallet af visitationer og andelen af mennesker, der har benyttet deres sociale frikort i forbindelse med en eller flere ansættelser, er steget støt siden ordningens ikrafttræden. I 2021 blev samlet set 2.239 mennesker visiteret til et socialt frikort – det er næsten lige så mange som i 2019 og 2020 tilsammen.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Selv et par timers arbejde kan for socialt udsatte betyde meget for livskvaliteten og den generelle trivsel. To tredjedele af borgerne, der har benyttet ordningen, havde minimum én diagnose på visitationstidspunktet. Samtidig er de langt fra arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Derfor glæder det mig meget, at der stadig er flere, der bliver visiteret til sociale frikort, så flere hjemløse og andre udsatte kan få lidt ekstra penge mellem hænderne og højere livskvalitet.

- Astrid Krag

Blandt de mennesker, der har anvendt deres sociale frikort, er beskæftigelsen steget fra 1 til 9 procent halvandet år efter, at de blev visiteret til ordningen. Samtidig er 10 procent kommet i fleksjob og 2 procent overgået til SU.

Der pågår lige nu politiske drøftelser om en toårig videreførelse af forsøgsordningen.


Fakta

  • Samlet har 94 kommuner visiteret en eller flere borgere til et socialt frikort, og for en tredjedel af borgerne har det ført til en ansættelse via ordningen.
  • Der er gennemsnitligt blevet tjent 15.500 kr. på hvert anvendt socialt frikort.
  • På tidspunktet for visitation til ordningen modtog 96 procent af borgerne en af ydelserne kontanthjælp m.v., førtidspension eller ressourceforløb.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)