Læringsforløb efter påbud giver medarbejdere i ældreplejen engagement, sammenhold og forståelse for ældres behov

03-10-2022

Det seneste år har plejeenheder, der har fået påbud, gennemgået målrettede opfølgnings- og læringsforløb. Evalueringen af forløbene viser, at de har gavnet både borgere, pårørende og medarbejdere.

Evalueringen omfatter 13 plejeenheder, der har modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn. Den viser, at mange plejeenheder allerede oplever, at forløbet har smittet positivt af på den faglige kvalitet, tilgangen til borgerne og samarbejdet med de pårørende.

Blandt andet har medarbejderne fået en bedre forståelse for, hvad der ligger bag den ældres ønsker og adfærd. Flere medarbejdere oplever desuden et større engagement og et tættere sammenhold på tværs af afdelinger og teams.  

Social- og Ældreminister Astrid Krag siger:

Det her viser vejen frem for bedre kvalitet i ældreplejen. I stedet for mere lovgivning og nye regler på baggrund af enkeltsager skal vi have et system, der kommer helt tæt på det enkelte plejehjem, hvor fejlen er sket, eller der er problemer med kvaliteten. Så der kan rettes op på det lokalt, uden at alle landets plejehjem underlægges nye regler. Jeg er glad for, at forløbene har givet de pågældende plejeenheder en række værktøjer til bedre at forstå den enkelte ældres ønsker og behov. Evalueringen viser, at tilsyn ikke kun handler om kontrol, men også om læring og om at få skabt forandring. Det er netop den viden, der ligger til grund for den nye og forenklede model for tilsyn på ældreområdet, som vi har foreslået med udspillet Danmark Kan Mere lll.

- Astrid Krag

Evalueringen er et resultat af en bred politisk aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativt og Liberal Alliance om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024 (SSA21). Her blev der afsat midler til en ordning med obligatoriske opfølgnings- og læringsforløb i en 2-årig periode og til en evaluering af ordningen.

Forløbene er obligatoriske for alle de plejeenheder, der har fået et påbud. Det er Sundhedsstyrelsen, der har stået for forløbene og evalueringen.

Evalueringen kan læses i sin helhed her.

Yderligere oplysninger

Social og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)