10-årsplan styrker hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel og socialt udsatte med svære psykiske lidelser

27-09-2022

Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne har indgået en politisk aftale om en 10-årsplan for psykiatrien.

Planen skaber en bedre sammenhæng mellem behandlings- og socialpsykiatrien, så borgere med svære psykiske lidelser får målrettet hjælp, når de udskrives. Desuden rummer den tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse.

Botilbudsteams i regionerne skal følge borgeren før, under og efter indlæggelse i behandlingspsykiatrien for at understøtte et bedre og mere sammenhængende forløb for borgeren og forebygge i værste fald voldsomme episoder, som potentielt kan føre til tvangs- og genindlæggelser.

Desuden skal en forsøgsordning med fleksible pladser i kommunerne forebygge, at borgere med svære psykiske lidelser udskrives "til gaden", hvis de eksempelvis ikke bor på botilbud eller er hjemløse. Og sociale mentorer i kommunerne skal i en forsøgsperiode tilbyde en forebyggende indsats til borgere, der udskrives fra psykiatrien uden nogen anden form for støtte.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Det er en vigtig aftale, der er indgået for de mest udsatte og børn i mistrivsel. I dag er der desværre alt for mange, der ikke får den hjælp, de har brug for, eller oplever, at hjælpen er utilstrækkelig. De falder mellem to stole, når psykiatrien i regionerne udskriver borgeren, uden der er hjælp på den anden side til at tage over. Nu sikrer vi disse ofte meget udsatte mennesker en mere sammenhængende indsats.

- Astrid Krag

Med aftalen er partierne enige om at sikre et permanent løft på 0,5 mia. kr. årligt.

Planen rummer også lettilgængelige kommunale tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse. Og den forpligter os politikere til at udvikle det samlede psykiatriområde. Det er helt afgørende for indsatsen for at forbedre psykiatrien og den mentale sundhed i Danmark de næste 10 år.

- Astrid Krag

Yderligere oplysninger

Social og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)