Aftale på plads om midler til gældsrådgivning til udsatte borgere

15-09-2022

I forlængelse af aftalen om Nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige af 20. juni 2022 indgået mellem regeringen samt Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne er partierne nu blevet enige om en model for udmøntning af varige midler til gældsrådgivning, der skal sikre socialt udsatte bedre hjælp til gældsafvikling.

Fremover er der sikret varige midler til den frivillige gældsrådgivning drevet af civilsamfundsorganisationer. Dermed skabes der tryghed for udsatte borgere, som har brug for gratis økonomi- og gældsrådgivning.

Fra 2024 og frem er der afsat 20 mio. kr. årligt til at styrke den frivillige økonomi- og gældsrådgivning, og allerede i 2023 er der afsat ekstra 6 mio. kr. til at styrke den frivillige gældsrådgivning. Partierne bag aftalen er nu blevet enige om en model for udmøntning af midlerne for både 2023 og for 2024 og frem.

Social- og ældreminister Astrid Krag glæder sig over den varige finansiering af gældsrådgivningen til udsatte borgere:

Vi står midt i en svær tid, hvor mange danskeres privatøkonomi er sat under pres af stigende udgifter. Det gælder i særlig grad udsatte borgere. Derfor er jeg meget glad for, at vi sammen med partierne bag gældsaftalen efter gode drøftelser hurtigt landede denne aftale for, hvordan midlerne udmøntes til gældsrådgivningsorganisationerne, sådan at de kan komme ud og virke. Gæld kan være voldsomt belastende og fastholde borgere i udsathed. Derfor er det en enormt vigtig prioritet for regeringen, at vi støtter vores udsatte medborgere og sikrer, at de har nem og gratis adgang til hjælp og rådgivning. Netop dét sikrer denne aftale.

- Astrid Krag

Camilla Fabricius, socialordfører for Socialdemokratiet, siger:

Putins inflation har fået alarmklokkerne til at ringe i danskernes økonomi. Særligt de udsatte grupper lider under det. Derfor er jeg og Socialdemokratiet glade for, at aftalen om økonomi- og gældsrådgivningen nu er indgået, som netop kan hjælpe de borgere med den mest pressede økonomi.

- Camilla Fabricius

Marlene Ambo-Rasmussen, socialordfører for Venstre, siger:

Med prisstigninger på helt almindelige fornødenheder og dagligvarer ser mange udsatte borgere i dag ind i en svær økonomisk situation. Derfor er det vigtigt, at aftalen om gældsrådgivning faldt på plads hurtigt muligt, så at borgere, der oplever at befinde sig i en svær situation, også i fremtiden har adgang til kompetent gældsrådgivning.

- Marlene Ambo-Rasmussen

Trine Torp, socialordfører for Socialistisk Folkeparti, siger:

Gæld kan hurtigt føre til en ond spiral, og især udsatte borgere er pressede. I SF ønsker vi i højere grad at styrke adgangen til gældsrådgivning og hjælpe udsatte skyldnere. Jeg er derfor også glad for, at vi hurtigt kan udmønte midlerne til den frivillige gældsrådgivning, så adgangen bliver bedre og flere kan få hjælp.

- Trine Torp

Christina Thorholm, socialordfører for Radikale Venstre, siger:

Radikale Venstre er glade for at kunne styrke den frivillige og vederlagsfri gældsrådgivning, som hjælper mennesker, som er kommet i en gældskrise med at afvikle deres gæld og skabe bedre rammer for deres liv. Det er vigtigt, at aftalen har opmærksomhed for at eftergive hjælpen til mennesker, som er socialt udsatte, og at aftalen lægger op til, at kendskabet til denne mulighed skal udbredes.

- Christina Thorholm

Brigitte Klintskov Jerkel, socialordfører for Det Konservative Folkeparti, siger:

- Jeg er glad for, at vi styrker den frivillige gældsrådgivning, som skal sikre socialt udsatte mennesker bedre hjælp til gældsafvikling. Jeg hæfter mig specielt ved, at vi laver en forebyggende indsats, så vi kan løse problemerne, inden de hober sig op. Samtidig med det forebyggende arbejde har vi i Det Konservative Folkeparti lagt vægt på, at vi skal yde økonomisk- og gældsrådgivning til socialt udsatte mennesker, som har lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb, og står i en svær økonomisk situation og samtidig skal håndtere livskriser.

- Brigitte Klintskov Jerkel

Torsten Gejl, socialordfører for Alternativet, siger:

Gæld kan være noget af det sværeste at komme af med, og er en stor hindring for, at nogle af de mest udsatte kan komme videre i deres liv. Derfor er Alternativet glade for at støtte en gratis gældsrådgivning, som kan hjælpe folk videre i deres liv.

- Torsten Gejl

Find aftaleteksten i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)