Kurven er knækket – antallet af hjemløse borgere falder

02-09-2022

For første gang siden 2009 er antallet af hjemløse faldet. Det viser hjemløsetællingen fra 2022, som peger på et kraftigt fald i hjemløshed blandt de 18-24-årige og i storbyerne.

Der bliver færre hjemløse borgere i Danmark. Det viser en ny hjemløsetælling, som VIVE har gennemført siden 2009. Ved seneste tælling i 2019 var det samlede antal hjemløse borgere registreret til 6.431 personer. I 2022 er antallet faldet til 5.789 personer. Det er et fald på 642 personer, svarende til cirka 10 pct. i perioden. 

Den positive udvikling glæder social- og ældreminister Astrid Krag:

Alle fortjener at have et hjem, hvor man føler sig tryg. Derfor er jeg naturligvis meget glad for, at antallet af hjemløse borgere falder. Det er yderst positivt, at særligt udviklingen blandt de unge nu går den rigtige vej. Vi har de seneste år haft et stort fokus på de unge hjemløse og på hjemløshed i de store byer, så det er glædeligt, at indsatserne virker. Unge mennesker skal være i gang med livet – de skal ikke bekymre sig om, hvor de skal sove om natten.

- Astrid Krag

Faldet i antallet af hjemløse markerer sig særligt i landets større byer, hvor der er kommet hele 52 procent færre i Frederiksberg Kommune og 32 procent færre i Aarhus. Derudover viser rapporten et stort fald blandt de 18-24-årige samt i aldersgruppen fra 25 til 29 år. Trods den positive udvikling viser rapporten en udfordring med stadig flere ældre hjemløse.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Den positive udvikling betyder ikke, at vi er i mål. Vi ser desværre en stigning i antallet af borgere over 60 år, som er i hjemløshed. Vi har netop etableret et Nationalt Partnerskab mod Hjemløshed, som skal følge den store opgave med at omlægge indsatsen mod hjemløshed, som sektoren står over for de kommende år. Jeg vil gerne opfordre til, at aktørerne har blik for de nye udfordringer med fx stigningen i ældre hjemløse borgere, og tager det med i deres drøftelser i partnerskabet.

- Astrid Krag

Rapporten understreger ifølge Astrid Krag, at vi netop skal samtænke social- og boligpolitikken, når vi skal nedbringe antallet af hjemløse:

Rapporten viser, hvad der virker; nemlig en systematisk housing first-baseret indsats, og den udvikling sætter vi nu turbo på med aftalen om omlægning af hjemløseindsatsen. Sidste år afsatte vi over en milliard kroner til 4.050 billige boliger til hjemløse borgere, og senest har regeringen netop indgået en topartsaftale med KL om anvisning af 2.000 hjemløse borgere til en eksisterende billig almen bolig. Sammen med støtte i egen bolig frem for ophold på herberger har vi gode forudsætninger for et opgør med langvarig hjemløshed i Danmark.

- Astrid Krag

Yderligere oplysninger:

Social og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)