Nyt regeringsudspil: ’Danmark kan mere III’ skal sikre flere kolleger og gøre op med bureaukratiet i ældreplejen

26-09-2022

Antallet af registreringer i ældreplejen skal halveres, og medarbejdere i forvaltningen med relevant faglig baggrund skal være en del af hverdagen i ældreplejen. Sådan lyder nogle af initiativerne i regeringens udspil 'Danmark kan mere III'.

I 2030 vil der være 125.000 flere ældre over 70 år end i dag, men færre i den arbejdsdygtige alder. Allerede i dag mangler der medarbejdere i velfærden og særligt i ældreplejen. Men uden medarbejdere, ingen velfærd. Med udspillet 'Danmark kan mere III' præsenterer regeringen en række forslag, der skal sikre flere kolleger og mere tid til omsorg og pleje. Blandt andet skal antallet af registreringer, som medarbejderne i ældreplejen laver i deres daglige arbejde, halveres.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Medarbejderne i vores velfærd bruger al for meget tid på registreringer og dokumentation. Det stjæler tid fra det vigtigste, nemlig nærvær og omsorg. Vi vil flytte tid og medarbejdere væk fra skrivebordene og tættere på borgerne. Vi vil skabe bedre arbejdsvilkår og sætte medarbejderne fri til at bruge deres faglighed og sunde fornuft.

- Astrid Krag

Regeringen foreslår også, at medarbejdere med en velfærdsuddannelse, fx sygeplejersker, pædagoger, terapeuter og sosu-assistenter, der sidder som konsulenter eller specialister inde på forvaltningen, også skal tage del i hverdagen ude i vores ældrepleje, daginstitutioner og skoler. Der, hvor de kan skabe nærvær og kvalitet for borgerne.

I dag er der alt for mange pædagoger, lærere, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der ikke tager del i det daglige arbejde med de borgere, det hele handler om. Eller de bruger deres tid på opgaver, som de ikke oplever giver mening. De er i for høj grad bundet af administrative opgaver og koordination i forvaltningen, mener regeringen. Det gælder ikke mindst på ældreområdet.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Tiden kan kun bruges én gang, og tiden med borgeren skal altid have forrang. De fleste vælger at blive sygeplejerske, sosu eller pædagog, fordi de har lyst til at arbejde med mennesker. Og gøre en forskel for andre. Alligevel er det ofte sådan, at hvis man gerne vil dygtiggøre sig inden for sit fag, så ender det alt for ofte med, at man uddanner sig eller bliver forfremmet væk fra borgerne. Sådan skal det ikke være. For vi har hårdt brug for dem i vores velfærd. Derfor vil regeringen også sikre, at fx sygeplejersker, pædagoger og sosu’er får bedre muligheder for at gøre karriere, uden at det betyder, at de ikke længere tager del i arbejdet med borgerne. Med udspillet her leverer regeringen de første, men ikke de sidste, initiativer på baggrund af det inddragende arbejde med en ny ældrelov.

- Astrid Krag

Blandt de øvrige initiativer i 'Danmark kan mere III', der skal sikre flere kolleger og mere tid til omsorg, er:

  • at alle elever på social- og sundhedsuddannelserne får løn under uddannelse allerede fra grundforløbets anden del
  • at styrke og udbrede velfærdsteknologi
  • at der på ældreområdet indføres en ny og forenklet tilsynsmodel med fokus på kvalitet og lokalpolitisk forankring.

Find udspillet i sin helhed i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)