Økonomisk håndsrækning til almene byggeprojekter

07-09-2022

Almene byggeprojekter med samlet 1.400 boliger kan få godkendt anskaffelsessummer, som er op til 20 pct. over maksimumsbeløbet. Desuden reguleres maksimumsbeløbet ekstraordinært med 5,5 pct.

Bygge- og anlægsbranchen er præget af et betydeligt kapacitets- og prispres. Fremgangen i byggeaktiviteten og de meget høje energipriser har ført til kraftige stigninger i priserne på byggematerialer. Denne udvikling gør det vanskeligt for almene boligorganisationer at holde de samlede byggeomkostninger under det lovbestemte maksimumsbeløb for alment byggeri.

For at lægge en dæmper på kapacitetspresset i bygge- og anlægssektoren, er almene renoveringsprojekter udskudt, og almene boligorganisationer har fået mulighed for udskyde projektering og udbud af nybyggerier til et senere tidspunkt, hvor kapacitetspresset i bygge- og anlægssektoren aftager.

Der er imidlertid en række almene byggeprojekter, som har ligget klar til at blive opført siden årsskiftet, men som ikke har kunnet holdes inden for maksimumsbeløbet. For at få disse byggerier i gang åbnes der mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan godkende en anskaffelsessum, som er op til 20 pct. højere end maksimumsbeløbet.

Maksimumsbeløbet forhøjes desuden ekstraordinært med 5,5 pct. for at tage højde for prisudviklingen siden årsskiftet.

”Jeg er meget glad for, at vi med disse initiativer kan skabe mulighed for at opføre flere almene boliger. Regeringen har en klar ambition om at skabe mere blandede byer med flere almene boliger. Derfor har vi i en tid med stigende byggepriser fundet det nødvendigt at fravige maksimumsbeløbet på en måde, som er afbalanceret i forhold til presset på bygge- og anlægsbranchen,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Halime Oguz, boligordfører, SF:

”Jeg er utrolig glad for, at det nu alligevel bliver muligt at bygge de mange planlagte almene boliger, som ellers stod til at blive droppet på grund af stigende materialepriser. For SF er det vigtigt, at vores byer repræsenterer alle lag i samfundet. En af måderne, vi kan opnå det, er gennem opførelsen af flere almene boliger rundt omkring i Danmark, særligt i de store byer, hvor mange mennesker ikke har mulighed for at købe en dyr lejlighed eller betale en meget høj husleje i en privat lejebolig. Derfor er vi i SF glade for, at vi, på trods af udfordringerne med de stigende materialepriser, alligevel er nået til enighed om en række initiativer, der skal sikre flere almene boliger."

Søren Egge Rasmussen, boligordfører, Enhedslisten:

”Enhedslisten finder det vigtigt, at det planlagte almene byggeri kan gennemføres. Derfor er det glædeligt, at der nu findes en løsning for 1.400 almene boliger, så de bliver bygget. Vi vil også meget gerne sikre flere almene boliger og vil gerne drøfte med boligministeren muligheder for at hæve maksimumsbeløbet for flere boliger og andre økonomiske løsninger for at sikre udbygningen med almene boliger.”

Alex Ahrendtsen, boligordfører, Dansk Folkeparti:

”For Dansk Folkeparti er det vigtigt at få gang i byggeriet af billigere boliger, og derfor giver det god mening midlertidigt at forhøje maksimumsbeløbet.”

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Cecilie Rex Selmer, crs@im.dk, tlf. 72 28 24 17