Regeringen ønsker lovforslag om loft over huslejestigninger hastebehandlet i de næste par uger

07-09-2022

Blandt Folketingets partier er der nu den fornødne opbakning til at hastebehandle lovforslag om et loft over huslejestigninger på 4 procent årligt. Loftet skal gælde de næste to år.

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen anmodede i sidste uge om opbakning fra Folketingets partier om hastebehandling af lovforslag om loft over huslejestigningerne. Det er der nu den fornødne opbakning til.

Regeringen har derfor anmodet Folketingets Udvalg for Forretningsorden om, at lovforslag om et loft over huslejestigninger kan blive hastebehandlet og fremsat den 15. september. 2. og 3. behandlingen af lovforslaget forventes at ske den 22. september. Hvis forslaget hastebehandles og træder i kraft i september, vil det kunne få virkning straks efter ikrafttræden for alle de lejere, som får meddelt en stigning efter ikrafttræden.

En hastelovgivning kræver dispensation fra tidsfrister i Folketingets forretningsorden, og forudsætter derfor et flertal på ¾ af stemmerne i Folketinget.

Bag aftalen om et loft over huslejestigninger står regeringen, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF. Derudover har blandt andre Dansk Folkeparti og Venstre, der ikke er med i aftalen, accepteret en hastebehandling.

Jeg glæder mig over, at det er lykkedes at få den fornødne opbakning til en hastebehandling. Det haster med at skabe tryghed for landets lejere. Når lovforslaget er trådt i kraft, vil det få stor betydning for op mod 160.000 lejeboliger, der ellers risikerer huslejestigninger på op mod 9 procent. Jeg er derfor også komplet uforstående over for, at De Konservative modsætter sig at sikre tryghed for landets lejere, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen med henvisning til, at De Konservative sammen med Liberal Alliance og Nye Borgerlige er imod en hastebehandling.

Aftalen blev indgået den 26. august 2022 og vil få afgørende betydning for de lejeboliger, hvor huslejen er reguleret efter nettoprisindekset.

Der er tale om et indgreb, som gælder både eksisterende lejekontrakter og fremtidige lejekontrakter. Det vil også gælde de huslejer, der er sat meget op i løbet af de seneste måneder. Deres huslejer vil blive sat ned typisk 3 måneder (svarende til lejers opsigelsesvarsel) efter indgrebet træder i kraft.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver i Indenrigs- og Boligministeriet, Cecilie Rex Selmer, crs@im.dk, tlf. 72 28 24 17