VIVE-rapport: Negativ medieomtale og uvidenhed er skyld i sosu-uddannelsernes dårlige image

01-09-2022

Social- og sundhedsuddannelserne kæmper med et dårligt image, som skyldes negativ medieomtale og manglende viden om uddannelserne, viser en rapport fra VIVE. Rapporten bygger på medieanalyser og interviews med elever på uddannelsesinstitutioner.

Ifølge rapportens analyse af omtalen af social- og sundhedsmedarbejdere i medierne, fremstilles de dels som 'engle' og 'helte' i nogle artikler, men repræsenterer 'forråelse' og 'tørre røv-damer' i andre. Det er disse stærke negative sproglige billeder, der bidrager til et negativt omdømme og image af social- og sundhedsfagene.

Eleverne på social- og sundhedsskolerne siger selv, at stigmatiseringen af deres fag er meget udbredt i deres nære omverden, og de oplever, at fagene er placeret i bunden af status- og uddannelseshierarkiet.

Social- og ældreminister Astrid Krag mener, at der skal helt konkrete initiativer til, hvis flere skal have lyst til at søge ind på uddannelserne.

Det er ikke nok at forsøge at tale sosu-faget op. Der skal mere til. Og fra regeringens side er vi i gang. Vi har afsat midler til, at kommunerne kan ansætte 1.000 flere medarbejdere, samtidig med, at 1.000 ufaglærte i ældreplejen får en social- og sundhedsfaglig uddannelse og kommer tilbage i ældreplejen som faglærte. Vi har gjort det økonomisk attraktivt for ledige over 30 år at tage en sosu-uddannelse ved at lade dem uddanne sig på 110 procent af dagpengesatsen. Og så har vi øget taxametertilskuddene til sosu-skolerne og sikret løn til studerende over 25 år.

Og så handler det om arbejdsvilkårene. At vi politikere er villige til at tage ansvar og lade pengene følge med, når der kommer flere ældre, som denne regering har sikret. Så medarbejderne ikke skal løbe hurtigere og hurtigere. Endelig er det vigtigt at slå fast, at penge ikke gør det alene. Med en ny ældrelov skal vi afskaffe dokumentationskrav og bureaukrati, så de ansatte i ældreplejen kan få lov til at bruge deres faglighed til det helt centrale: omsorgen og plejen for vores ældre.”

- Astrid Krag

Find VIVE's rapport i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)