Debatindlæg: Vi må nytænke ældreplejen, hvis ikke det skal knække over

20-04-2023

Fælles debatindlæg i Kristeligt Dagblad af ældreminister Mette Kierkgaard og regeringens ældreordførere Annette Lind (S), Hans Christian Schmidt (V) og Mike Villa Fonseca (Mod).

Danmark er et godt sted at blive gammel. Det skal det blive ved med at være, men lige nu styrer vi direkte mod tre enorme udfordringer på ældreområdet, som vi regeringspartier har påtaget os ansvaret for at løse.

For det første mangler vi medarbejdere. Antallet af ældre i alderen 80 år og derover forventes at stige med over 300.000 personer fra 2020 til 2050. Selvom det er rigtig glædeligt, at vi generelt bliver ældre, betyder det også, at vi får flere ældre med behov for pleje.

Det er pleje, som vi mangler arbejdskraft til at udføre. Allerede nu er der mange ubesatte stillinger og store problemer med at rekruttere folk til området, og i 2030 kan vi komme til at mangle 17.000 social- og sundhedsmedarbejdere. Vi ser altså ind i, at færre medarbejdere skal passe og pleje flere ældre. Det er en uholdbar udvikling, og det skal vi gøre noget ved.

For det andet står vi med et velfærdssamfund, som sander til i regler og bureaukrati. Ønsket om at kunne kontrollere har medført mindre tid til pleje og omsorg i vores ældrepleje. Der er helt sikkert tale om regler, man har lavet i allerbedste mening. Men faktum er, at de fjerner fokus fra den enkelte borgers ønsker og behov. Man kan mange steder dårligt se de ældre for bare regler.

For det tredje er der vores forventninger til velfærden. Danskernes stigende velstand betyder, at vi gradvist får højere og højere forventninger til den velfærd, der leveres af det offentlige.

Hvis vores offentlige velfærd ikke kan leve op til borgernes ønsker og behov, risikerer vi derfor, at samfundet knækker i et A- og et B-hold. Vi er nødt til at finde en ny vej for ældreplejen – sammen.

Derfor er der behov for et markant sporskifte. Vi skal ændre retningen, så vi undgår, at velfærdssamfundet kører af sporet.

Vi skal nytænke området med den nye ældrelov og skabe en ældrepleje med livsglæde, nærvær og omsorg. En ældrepleje, hvor der er plads til de ældres forskellighed – uden at sammenhængskraften går tabt.

Det er blandt andet med det afsæt, at regeringen vil gennemføre den mest omfattende frisættelse af ældreområdet hidtil.