Ny erfaringsopsamling giver indblik i, hvad der er vigtigt for ældre i deres sidste tid på plejehjem

27-04-2023

Ny erfaringsopsamling om plejehjemsbeboernes sidste tid viser, at det både er omsorg, rettidige samtaler og relationer, der er afgørende for, at plejehjemsbeboere får en god afslutning på livet. 

Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen udgiver i dag en ny erfaringsopsamling, der sætter fokus på, hvad der er vigtigt for den ældre borger og de pårørende i forbindelse med livets afslutning. Erfaringsopsamlingen viser, at kontinuerlig dialog, selvbestemmelse, relationer, tryghed og pårørendeomsorg har stor betydning for både ældre og pårørende.

Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

Livets afslutning er en særlig sårbar tid. Det er derfor meget vigtigt, at vi kan komme godt og værdigt herfra, og at der er lydhørhed om ønskerne til den sidste tid. Jeg hæfter mig særligt ved, at gode relationer med medarbejderne og inddragelse er noget af det, der fylder for de ældre og deres pårørende. Det er også noget af det helt centrale i arbejdet med den nye ældrelov – at vi skaber gode rammer for tryghed, relationer og selvbestemmelse – også om ældres ønsker til den sidste tid.

- Mette Kierkgaard

Ældre, der flytter på plejehjem, lever i gennemsnit to år og otte måneder. Døden er således særligt nærværende på plejehjem. Erfaringsopsamlingen beskriver, at en værdig sidste tid hænger sammen med en omsorgskultur på plejehjem. Omsorgskulturen stræber efter en kontinuerlig og gensidig rummelighed og omsorg i alle relationer bl.a. i arbejdet med en værdig sidste tid.

Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med erfaringsopsamlingen foretaget 31 interviews af beboere, pårørende, medarbejdere og ledere på 10 forskellige plejehjem i september til december 2022.

Find erfaringsopsamlingen i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)