Undskyldningsarrangement for tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen, der har været udsat for svigt og overgreb, udskydes til efter sommerferien

28-04-2023

Grundet stor interesse for at deltage i undskyldningsarrangementet for de tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen, der har været udsat for svigt og overgreb, udskydes arrangementet til efter sommerferien.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil på vegne af regeringen give en undskyldning til de tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen, der har været udsat for svigt og overgreb.

Af hensyn til et stort ønske fra mange om at deltage i arrangementet, der var planlagt til 8. maj, udskydes arrangementet til efter sommerferien.

Det sker for at sikre de rette rammer, så flere kan deltage i arrangementet.

Der bliver meldt nærmere information ud senere.

Det bemærkes, at ministeriet d. 23. juni har oplyst nærmere om arrangementets afholdelse, jf. ministeriets pressemeddelelse, der kan tilgås her: Tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen, der har været udsat for svigt og overgreb, modtager regeringens undskyldning den 11. september

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms).