Seniorbofælleskaber kan skabe rammerne for socialt samvær blandt de ældre

23-08-2023

En nylig offentliggjort analyse fra VIVE kaster lys over den rolle, seniorbofællesskaber kan spille i at skabe gode naboskaber og socialt samvær blandt ældre borgere i Danmark. Boformen kan samtidig være et vigtigt værktøj til at afhjælpe boligmanglen, der især præger danske storbyer.

Mange ældre føler sig ensomme. Det kan have store konsekvenser for både den fysiske og mentale trivsel i alderdommen. Derfor er det en positiv nyhed at seniorbofællesskaber, hvor de ældre bor side om side, kan være med til at skabe fællesskaber og socialt samvær. Analysen viser bl.a. en stigning i andelen af borgere, der bliver gode venner med deres naboer, efter de flytter i seniorbofællesskab.

Det er især ressourcestærke borgere, som i forvejen er socialt engagerede og aktive, der vælger at flytte i seniorbofællesskaber. Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil fremhæver, at det kan have en positiv virkning på boligmarkedet.

Seniorbofællesskaber kommer med en dobbeltgevinst. De skaber ikke kun gode rammer for fællesskaber og socialt samvær, der er så vigtigt for mange ældre. De kan også være med til at sikre en bedre balance på boligmarkedet, især i de tætbefolkede storbyområder. For de ressourcestærke ældre vil ofte fraflytte en ejerbolig, og det giver plads til den næste generation af boligsøgende.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

At den nye undersøgelse tyder på, at seniorbofællesskaber er forbundet med fællesskab og gode relationer mellem naboer for dem, der vælger boformen til, kan være vigtig viden for at forebygge ensomhed blandt ældre.

Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

Danskerne lever længere og længere. Det er godt nyt, men det afslører også et tomrum af ensomhed, der for nogle kan opstå, når børnene er fløjet fra reden, og arbejdslivet er forbi. Behovet for tætte og nære fællesskaber er derfor stort. Det er interessant, at undersøgelsen peger på, at seniorbofællesskaber kan skabe rammerne for socialt samvær. At kunne tilbyde ældre borgere et fællesskab, hvor de kan trives og føle sig forbundet, er helt afgørende for deres velvære.

- Mette Kierkgaard

Samtidig påpeger social- og boligministeren, at hun ser frem til en bredere udbredelse af boligformen på tværs af samfundsgrupper i de kommende år.

Jeg tror på, at et fællesskabsorienteret og aktivt seniorliv ikke kun er attraktivt for de mest ressourcestærke ældre. Jeg håber derfor, at en endnu bredere skare af ældre kan nyde godt af de positive aspekter i fremtiden. Derfor vil vi arbejde for at skabe de rette betingelser, så seniorbofællesskaberne kan blomstre yderligere i vores boliglandskab.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Find rapporten i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)