Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet er opdateret

29-12-2023

Bekendtgørelsen, der samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område til Social-, Bolig- og Ældreministeriet, er netop blevet opdateret med ændringer, som træder i kraft pr. 1. juli 2024.

Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom efter § 117 a i lov om social service

Kommunerne skal som noget nyt indberette oplysninger til statistikken for udsatte voksne og voksne med handicap, om indsatser for enhver person, der er visiteret til eller visiteres til en ydelse efter § 117 a i lov om social service.

Ændring af målgruppeangivelse i statistikken om udsatte voksne og voksne med handicap

Kommunerne skal fra 1. januar 2025 indberette målgrupper på et mere detaljeret niveau, så det bedre harmonerer med Voksenudredningsmetoden 2.0, og KL’s digitaliseringsprojekt om Fælles Faglige begreber. Målgruppeangivelsen gælder desuden for alle borgere, uafhængigt af hvilke ydelser de modtager i statistikken.

Indførelse af obligatorisk indberetningskrav vedrørende KL’s digitaliseringsprojekt om Fælles Faglige Begreber

Indberetning af oplysninger om Fælles Faglige Begreber ændres fra frivillig indberetning til obligatorisk indberetning pr. 1. januar 2025.

Oplysningerne vurderes at være helt centrale i forhold til at følge udviklingen på det specialiserede voksenområde, herunder oplysninger om udviklingen af borgers funktionsevne og indsatsmål mv. Oplysningerne er samtidig tæt forbundet med voksenudredningsmetoden, som kommunerne i forvejen anvender til at dokumentere de handlinger og ændringer, der foretages i en borgers sag.

Øvrige redaktionelle og tekniske ændringer

Der er foretaget en teknisk ændring i bekendtgørelsens § 3, hvor Danmarks Statistik er fjernet fra regelteksten. Ændringen har ingen betydning for kommunernes indberetning, eftersom kommunerne fortsat skal indberette oplysningerne til Danmarks Statistik, som er databehandler på vegne af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Eftersom denne ændring ikke er af materiel karakter, træder den i kraft den 1. januar 2024.

Foruden ovenstående ændringer er der foretaget en række mindre rettelser samt øvrige tekniske og redaktionelle ændringer i hele bekendtgørelsen.

Om databekendtgørelsen

Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet, som samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område, bliver opdateret hvert halve år. Den nye udgave af bekendtgørelsen, som træder i kraft den 1. juli 2024, sendes hermed til orientering til alle kommuner og alle af ministeriet kendte systemleverandører.

I bekendtgørelsen har Social-, Bolig- og Ældreministeriet forpligtet sig til at varsle kommende ændringer mindst seks måneder før de træder i kraft, således at kommuner og systemleverandører har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger.

Varslingen foretages via et varslingsbrev til kommuner og alle kendte kommunale systemleverandører samt via nyhedsbrev på sm.dk.

Det er muligt at tilgå databekendtgørelsen med ændringsmarkeringer i forhold til den forrige version og derved danne sig et overblik over alle ændringerne via nedenstående link:

Gå til bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet med ikrafttræden 1. juli 2024 (uden ændringsmarkeringer)

Gå til bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet med ikrafttræden 1. juli 2024 (med ændringsmarkeringer)

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)