Børn begår også overgreb på andre børn. Vi er nødt til at hjælpe dem

13-12-2023

Debatindlæg i Kristeligt Dagblad af generalsekretær i Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

"Kasper" gik i 8.-9. klasse, da han bemærkede, at han var seksuelt interesseret i drenge, der var yngre end ham selv.

Ordet pædofil var ikke noget, der strejfede ham – det var alt for fjernt fra den måde, han så sig selv på.

"Kasper" – der medvirker i DR-dokumentaren 'Mor, jeg er pædofil' – havde som så mange andre en forestilling om, at det kun er voksne mænd, der er pædofile og begår seksuelle overgreb mod børn. Men faktisk bliver op mod hvert tredje seksuelle overgreb mod børn begået af andre børn og unge.

Skal vi forebygge seksuelle overgreb mod børn, skal vi derfor også gøre langt mere for at hjælpe de børn og unge, der udviser krænkende adfærd eller som "Kasper" har seksuelle tanker om andre børn.

Derfor afsætter regeringen sammen med et bredt udsnit af Folketingets partier nu penge til en ny åben og anonym rådgivning, hvor børn og unge med seksuelt bekymrende tanker selv kan opsøge råd og vejledning. Det sker, efter at flere interessenter har peget på behovet for en anonym rådgivning – heriblandt Red Barnet.

Red Barnet skal også stå for at etablere og drive den nye rådgivning under sit allerede eksisterende oplysningstilbud CTRL til børn og unge, der har seksuelle tanker om børn.

Selvom "Kasper" hverken har set overgrebsmateriale med børn eller begået overgreb mod børn, og han i øvrigt tager afstand fra det, er trangen og følelserne der stadig. "Kasper" skammer sig over den side af sig selv og har flere gange overvejet at begå selvmord. Han har følt sig ensom og savnet nogen at tale med det om.

Red Barnet har for nylig udgivet en rapport, der peger på, at anonym rådgivning kan hjælpe mennesker som "Kasper" og dermed være med til at forebygge seksuelle overgreb mod børn. I rapporten har Red Barnet interviewet otte voksne, der er dømt for grove seksualforbrydelser mod børn. Flere af dem siger, at de godt kunne have ønsket sig et sted, hvor de anonymt kunne søge information om det at have seksuelle tanker om børn. De understreger, at de især godt kunne have brugt en rådgivning, da de var unge.

Det er netop i ungdommen, at mange ligesom "Kasper" for alvor begynder at få seksuelle tanker om børn og kan blive overvældet af tankerne – hvilket blot understreger behovet for at sætte ind netop dér.

En af de interviewede i Red Barnets rapport siger ligefrem, at de overgreb, han har begået, kunne være undgået, hvis han havde fået den rigtige hjælp i tide.

Det er hjerteskærende at tænke på, at den smerte, som overgrebene har forvoldt – både hos hans offer og ham selv – måske kunne være undgået.

Det er vores håb, at den nye rådgivning kan være med til at forebygge overgreb mod børn og dermed også forebygge de senfølger og traumer, som mange kæmper med langt ind i voksenlivet.