Første fysiske forandringer af Pusher Street på vej

08-12-2023

Det bliver gradvist sværere og sværere at sælge ulovlige stoffer i Pusher Street. I dag blev der gjort status over arbejdet med en ny helhedsplan for området.

Der er taget vigtige skridt imod de første fysiske forandringer i Pusher Street. Det står klart efter et møde i dag hos overborgmesteren på Københavns Rådhus mellem Københavns Kommune, Staten, Københavns Politi, Fonden Fristaden Christiania og christianitter, som de seneste måneder har arbejdet tæt sammen om en ny helhedsplan for området, som skal fjerne hashsalg, utryghed og organiseret kriminalitet fra Christiania permanent. På mødet gjorde parterne status over det igangværende arbejde med planen.

Overborgmester i Københavns Kommune Sophie Hæstorp Andersen siger:

Det er en stor og meget vanskelig opgave, vi er gået i gang med. Men aldrig før har der været så stærkt samarbejde på tværs af kommune, stat og Christiania, og derfor kan det lykkes denne gang. Vi er kommet utroligt langt på kort tid. Og det vil jeg gerne rose christianitterne for. Den vigtigste fælles opgave er, at vi fastholder fremdriften, så Pusher Street lukkes én gang for alle. Københavns Kommune er klar til at understøtte lukningen hele vejen. Vi har afsat midler i budgettet til at understøtte udviklingen af helhedsplanen, og vi er klar til at give "fast-track behandling", hvis der kræves kommunale tilladelser eller sagsbehandling.

- Sophie Hæstorp Andersen

Lukningen af Pusher Street vil ikke kulminere i et stort brag, hvor forandringen sker fra den ene dag til den anden. Det er mange mislykkedes med gennem tiden. Denne gang skal det gøres ordentligt. Der er tale om en løbende udvikling og forandring af området, som gradvist vil gøre det mere og mere uattraktivt at købe og sælge hash i Pusher Street. Allerede nu er der en positiv udvikling med mindre handel og færre pushere på Christiania.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

Jeg er i dag blevet bekræftet i, at vi skridt for skridt nærmer os en permanent forandring af Pusher Street. På den korte bane har vi sat ind med et lovforslag, der skal give politiet ekstra redskaber i kampen mod den organiserede narkokriminalitet. Samtidig rydder politiet Pusher Street flere gange om ugen og har daglige patruljeringer. På den længere bane skal vi forandre området fysisk og sætte noget andet i stedet, der tiltrækker nogle andre mennesker.

- Peter Hummelgaard

På statusmødet præsenterede christianitterne de seks forslag fra november måneds idékonkurrence til en omdannelse af Pusher Street, som Christiania har besluttet at gå videre med. Det er tre forslag stillet af christianitter og af tre forskellige professionelle rådgivere. Forslagsstillerne vil, med støtte fra den samlede arbejdsgruppe, kvalificere forslagene frem til starten af 2024, hvor Christianias fællesmøde forventes at tage stilling til et samlet forslag.

Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

Vi ser ind i en nær fremtid, hvor store forandringer skal danne grobund for et Christiania uden Pusher Street. Et Christiania hvor værdier om fællesskab kan blomstre. Det kræver, at det gode, bredt forankrede samarbejde fortsætter – også når det kommer til opførslen af almene boliger. I den ånd vil jeg understrege, at jeg er åben for justeringer af den aftale, der danner rammerne for de kommende almene boliger, hvis det kan bidrage til at skabe de bedste rammer for fremtidens Christiania.

- Mette Kierkgaard

Fakta: Luk Pusher Street - kort tidslinje

 • Maj 2023: overborgmester Sophie Hæstorp Andersen varsler opgør med Pusher Street.
 • 26. juni 2023: Indledende møde om Pusher Street med alle aktører.
 • 8. august 2023: Christianitterne blokerer indgange til Pusher Street.
 • 25. august 2023: første møde i arbejdsgruppe om ny helhedsplan for området.
 • 4. september 2023: Overborgmesteren med appel om at undlade køb af hash i Pusher Street.
 • 6. september 2023: Justitsministeren annoncerer nye værktøjer til Politiet, bl.a. dobbelt-strafzoner og skærpelse af straf
 • 6. oktober 2023: Christiania starter idékonkurrence om Pusher Street med frist d. 3. november.
 • 14. november 2023: Justitsminister Peter Hummelgaard fremsatte lovforslag om initiativer mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer, som bl.a. skal give politiet mulighed for at udpege målrettede skærpede strafzoner, der vil betyde, at straffen for handel med og besiddelse af ulovlige stoffer og for at overtræde såkaldte zoneforbud kan forhøjes til det dobbelte, hvis overtrædelserne er begået i en sådan zone.
 • 22. november 2023: Københavns Politi foretog en varslet rydning af Pusher Street fra kl. 15 og resten af dagen og aftenen.
 • 26. november 2023: Tre arkitektforslag og tre idéer fra christianitter udvælges som de forslag fra idékonkurrencen, der skal arbejdes videre med.
 • 4. december 2023: Christiania beslutter at stifte et alment boligselskab og indsende ansøgning herom til Københavns Kommune.
 • 8. december 2023: Statusmøde i arbejdet med helhedsplan.
 • 1. januar 2024: Lovforslag om initiativer mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer forventes at træde i kraft.
 • Start 2024. Christianias Fællesmøde tager stilling til et samlet forslag til udvikling af Pusher Street.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon: 41851360 (modtager ikke sms)