Julen er også ensomhedens fest

14-12-2023

Debatindlæg i NB Ældre af ældreminister Mette Kierkgaard.

Alt for mange danskere kæmper med ensomheden. På tværs af generationer har problemet slået sine rødder i den danske befolkning. Og det ser kun ud til at blive større og større. I 2017 følte hver 12. dansker sig ensom, mens tallet var steget til hver ottende dansker i 2021. Det er en dybt bekymrende udvikling, hvis man spørger mig.

Her i juletiden kan ensomheden føles som en ekstra stor knude. Selvom følelsen måske er der hele året rundt, kan den være særlig svær at tøjle i højtiderne. Hele december, der for så mange er forbundet med jul, hygge og nærvær, bliver en konstant påmindelse om ensomheden.

Det kan handle om mange ting. Man ser andre glædes med familie og venner, mens man måske ikke selv ved, hvor man skal holde juleaften. Man mindes dem, man har haft kær, og nu har mistet. Eller man bliver konfronteret med ensomheden, når man opdager, at venner og kollegaer er inviteret til den ene julefrokost efter den anden, mens ens egen kalender er tom. Ensomheden er en kompleks følelse, der kan have rod i så mange forklaringer.

Selvom det på mange måder er nedslående, at ensomheden for alvor kan mærkes i december, må vi ikke glemme lyset og mulighederne. Julen er en helt særlig påmindelse om, hvor vigtigt det er, at vi bekæmper ensomheden og skaber varme for dem, der har allermest brug for det.

Det er en opgave, vi kun løser i fællesskab. Hele velfærdssamfundet på tværs af civilsamfund, faglige organisationer, erhvervsliv og myndigheder skal i spil for at komme ensomheden til livs. Derfor skal fællesskabet og initiativer, der kommer ensomheden til livs, i langt højere grad være et integreret element, når vi laver politik, i fremtiden. Og så skal vi blive meget bedre til at tænke civilsamfundet ind som en del af løsningen på ensomheden.

Medborgerskabet er nemlig et enormt vigtigt element i at redde os ud af problemet. Det har så stor værdi, når vi kerer os om hinanden. Når så mange bakser med de svære følelser, ville det være så godt, hvis vi bliver bare lidt bedre til at tage del i hinandens liv. Det gælder hele vejen rundt. For at komme ud af ensomheden er det helt afgørende at føle sig som en del af fælleskabet ved at give noget af sig selv tilbage til dem, der rækker en udstrakt hånd frem.

Det kan være svært for den enkelte selv at række ud og bede om hjælp, men hvis vi alle sammen bare er lidt mere opmærksomme på dem omkring os, kommer vi virkeligt langt. Det, der kan virke som en lille gestus for nogle, kan have enorm betydning for dem, der føler sig ensomme. Det skal vi huske. Hele året rundt. Og især i julen.