Nu løfter vi lønnen

06-12-2023

Debatindlæg i Avisen Danmark af ældreminister Mette Kierkgaard.

I sundhedsvæsenet, ældreplejen, fængselsvæsenet og mange andre steder ser vi, at medarbejderne flygter fra den offentlige sektor og efterlader deres kollegaer med endnu dårligere vilkår for at skabe kvalitet. Vagtplaner, der ikke hænger sammen. Kollegaer, der skal løbe hurtigere og hurtigere. Højt sygefravær. Lav søgning på uddannelser. Der er skabt en ond spiral af medarbejdermangel og dalende forventninger til kvaliteten, som vi skal bryde.

Vi starter forandringen med den aftale, regeringen har indgået med arbejdsmarkedets parter, om at løfte lønnen til blandt andet SOSU’er, sygeplejersker og fængselsbetjente. Til dem, der arbejder om natten, i weekenden og på helligdage – og som derved gør, at vi andre kan sove trygt.

Løn betyder noget for det job, man vælger, og den uddannelse, man søger. Og det betyder noget for velfærden, at der er flere, der vælger at gå på fuld tid, at der er mere fleksibilitet og flere lokale handlemuligheder.

Alt det sikrer vi nu, så vagtkabalen kan gå op, og den enkelte medarbejder mærker, at der sættes pris på deres indsats. Men det må ikke stoppe her. Det kræver en hel vifte af tiltag, hvis vi for alvor skal have taget hånd om den arbejdskraftsudfordring, der truer velfærden.

Skattelettelser og lønløft er vigtige initiativer, som vi hurtigt har fået sat i søen i løbet af regeringens første år. Det næste, som vi skal kaste os over, er udenlandsk arbejdskraft og uddannelsen af flere SOSU’er. Alt sammen er enormt vigtigt for at få lettet det kæmpe pres, der er på det danske velfærdssamfund.

Men ét er løn, uddannelse og hjælp udefra. Noget andet er de vilkår, man har som medarbejder og leder for at skabe kvalitet. Det kræver, at vores velfærdsinstitutioner bliver bedre arbejdspladser med mere lokal frihed, flere handlemuligheder for medarbejderne og tid til nærvær.

Det kræver, at vi tør at gribe til nye løsninger og tænke velfærden helt forfra. Så vi kan få gjort op med alt dét, der i dag spænder ben for medarbejderne. Så vi kan skabe bedre sammenhænge på tværs. Og så vi kan give den lokale ledelse mulighed for at træffe flere beslutninger selv.

Det har regeringen, kommuner, regioner og fagforbund med denne aftale vist, at vi magter. Tak for det.