Regeringen afsætter 63 millioner kroner til uddannelse og efteruddannelse af personale på det specialiserede socialområde

06-12-2023

Midlerne skal afsættes til professionshøjskolerne til uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere i de sociale tilbud.

For mange ansatte på landets botilbud for blandt andet borgere med handicap har ingen pædagogfaglig uddannelse. Det er en prioritet for regeringen at ændre på det. Derfor vil regeringen afsætte 63 millioner kroner til professionshøjskolerne som et projekttilskud i årene 2024-2028 til at udvikle og afholde efteruddannelse til medarbejdere i de sociale tilbud.

Det sker ved at omprioritere de midler, der er afsat til opfølgning på evalueringen af det specialiserede socialområde i 2023. Midler afsat fra 2024 og frem vil blive prioriteret i forbindelse med forhandlingerne om indførelse af specialeplanlægning på den højt specialiserede del af handicapområdet.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Jeg er meget optaget af, at vi får anvendt midlerne på en måde, der understøtter formålet med specialeplanlægning, nemlig at skabe bedre kvalitet for mennesker med handicap. Ved at efteruddanne de medarbejdere, der hver dag gør en kæmpe forskel for nogle af de mennesker, som har allermest brug for vores fællesskab, tager vi endnu et skridt i den rigtige retning.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Tidligere på året blev der også afsat penge til at hæve uddannelsesniveauet. I forbindelse med aftalen om reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2024-2027 blev alle Folketingets partier enige om at prioritere lidt over 38 millioner kroner til at styrke uddannelsesniveauet blandt medarbejdere på det specialiserede socialområde. Den pulje skal anvendes til efteruddannelse af ufaglærte medarbejdere med lang praksiserfaring på de enkelte offentlige, private og selvejende tilbud.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon: 41851360 (modtager ikke sms)