Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil giver årets handicappris til HF & VUC FYN

04-12-2023

HF & VUC Fyn modtager Handicapprisen 2023 for deres arbejde med at hjælpe unge med psykiske og kognitive handicap til at gennemføre en uddannelse.

HF & VUC Fyn er i dag blevet hædret med den årlige handicappris for deres arbejde med at hjælpe unge med psykiske og kognitive handicap som autisme og ADHD til at gennemføre en uddannelse.

Handicapprisen uddeles af social- og boligministeren i forbindelse med FN’s Internationale Handicapdag og går til en organisation, forening eller person, der har gjort en stor indsats for at inkludere mennesker med handicap.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

HF & VUC Fyn lykkes med, at flere unge med psykiske og kognitive handicap gennemfører en uddannelse. Ved at tage hensyn til dem og deres handicap. Give dem lidt mere hjælp og støtte. Og fleksibilitet. HF & VUC Fyn viser en vej for, hvordan vi med den rette støtte kan hjælpe langt flere unge med handicap til at gennemføre en uddannelse og udleve deres potentiale – til gavn for både dem selv og samfundet.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Unge med handicap står alt for ofte på sidelinjen, når det kommer til at gennemføre en uddannelse.

Nye tal fra VIVE viser, at 42 procent af de unge, der hverken er i uddannelse eller arbejde, har et handicap.

Hver fjerde af de 16-29-årige med handicap er hverken i job eller i gang med en uddannelse. Blandt unge med psykiske eller kognitive handicap gælder det samme cirka hver tredje.

Rektor for HF & VUC Fyn Stig Holmelund Jarbøl siger:

På HF & VUC FYN er vi stolte over at modtage denne pris. Som rektor er jeg særlig stolt på mine medarbejderes vegne. De arbejder hver dag på at rumme og give kursisterne de bedst mulige rammer for at tage en ungdomsuddannelse – også selvom man ikke passer ind i det ordinære uddannelsessystem. Vi har succes med at give de unge ro og en forudsigelig hverdag i mindre klasser. Lærerne underviser med tydelig struktur, og en fast tilknyttet mentor følger kursisterne i undervisningen hver dag. Vi kan se, at vores arbejde gør en forskel. Med hf-beviset i hånden får kursisterne en værdifuld adgangsbillet til at kunne søge ind på videre uddannelse og gå efter deres drømme.

- Stig Holmelund Jarbøl

HF & VUC Fyn tilbyder særlige HF- og VUC-kurser for mennesker med psykiske handicap som autisme og ADHD, diagnoser som angst samt ordblindhed.

Eksempelvis mennesker med autisme har mulighed for at gennemføre en HF-uddannelse på cirka tre år med HF-enkeltfag. Kursisterne får støtte og hjælp til både personlig og faglig udvikling fra en fast mentor undervejs på uddannelsen.

Med Handicapprisen følger en glasstatuette, der er lavet af Odense Værkstederne – et beskyttet beskæftigelses- samt aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.


Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)
Rektor for HF & VUC FYN Stig Holmelund Jarbøl, shj@vucfyn.dk, tlf. 23 83 94 70