Bedre indretning af plejehjem forebygger smitte og øger trivsel

13-01-2023

Ny rapport kommer med anbefalinger til, hvordan man kan forebygge smitte på plejehjem under fremtidige pandemier og samtidig understøtte de ældres trivsel.

Rapporten anbefaler bl.a., at plejehjem består af mindre enheder, hvor der skabes små bofællesskaber med et mindre antal beboere. Det giver tryghed og et bedre socialt miljø med mulighed for, at beboere kan blive skærmet, hvis der kommer et smitteudbrud.

Rapporten, som er udarbejdet af Rambøll for Social- og Boligstyrelsen, peger også på, at en god planløsning handler om at sikre den rette fordeling mellem den ældres private bolig og fællesarealer som stue og opholdsrum.

Social- og boligminister Pernille Rosenkranz-Theil siger:

Vi har et meget vigtigt ansvar for at passe på ældre og sårbare borgere, der bor på plejehjem. Plejehjemmene bør derfor indrettes, så de både er rustet til at skærme de ældre mod fremtidige pandemier eller smitteudbrud og sikrer de ældres trivsel. Det er en spændende rapport med god inspiration til, hvordan vi kan designe vores plejehjem, så de lever op til disse formål.

- Pernille Rosenkranz-Theil

Rapporten anbefaler, at boligen kan indrettes på en måde, som minder om det hjem, den ældre kommer fra, så det bærer præg af beboernes livshistorie. Der bør være mulighed for en fleksibel indretning af plejehjemmene, så den ældres bolig og fællesarealerne kan blive justeret og tilpasset i takt med, at beboernes ønsker og behov ændres.

Rapporten lægger også vægt på, at beboerne skal have skal let adgang til og udsyn til haven, så de kan sanse naturen og verden udenfor, deltage i udendørsaktiviteter mv.

Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

Et plejehjem er et hjem, ikke en institution. Det skal vi have fokus på, når vi bygger og renoverer plejehjem. Vi skal skabe de bedst mulige rammer for, at den ældres ønsker og behov bliver tilgodeset, så de får en alderdom med livsglæde, hvor der er plads til omsorg, nærvær og selvbestemmelse. Vi har at gøre med vores mest sårbare borgere. Derfor er jeg glad for, at der både bliver taget højde for beboernes trivsel og forebyggelse af smitte.

- Mette Kierkgaard

Rapporten kommer med i alt 9 anbefalinger til, hvordan plejehjem kan indrettes, så de lever op til kriterier om smitteforebyggelse og trivsel for de ældre. Det kan tjene til inspiration i forbindelse med renovering, ombygning eller nybyggeri af plejehjem. Baggrunden for rapporten er den politiske aftale Det Gode Ældreliv, hvor der er afsat midler til kortlægningen.

Den kan læses i sin helhed her.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)