Ny rapport: Godt samarbejde med pårørende løfter kvaliteten i hjemmeplejen

10-01-2023

Et godt samarbejde med de pårørende er afgørende for at sikre en tryg og sammenhængende indsats for svækkede ældre, der modtager hjemmepleje. Det konkluderer en rapport fra Sundhedsstyrelsen, som anbefaler metoder til, hvordan de pårørende kan inddrages som en værdifuld ressource.

Ifølge rapporten er det især urealistiske eller uafklarede forventninger fra de pårørende, der udfordrer hjemmeplejens samarbejde med pårørende mest. For at undgå konflikter og misforståelser er det derfor vigtigt at få afstemt forventninger så tidligt som muligt.

Rapporten peger på en række områder, som er væsentlige at have opmærksomhed på, for eksempel sprogbrug, kompetencer, handlemuligheder, når samarbejdet bliver svært, samt afklaring omkring samtykke.

Lige så afgørende er det at få inddraget de pårørendes viden om den ældre og hjemmet, så plejen bedst muligt kan tage udgangspunkt i de ældres individuelle behov. Hjemmeplejen kan også have en central rolle i at rådgive især pårørende med få ressourcer om de muligheder for støtte og vejledning, som eksisterer lokalt.

Ældreminister Mette Kierkgaard siger:

Ingen kender vores ældre bedre end deres egne pårørende – om det så er en ægtefælle, et barn, barnebarn eller en god gammel nabo. De pårørende er værdifulde, når de ældres behov skal forstås. Den særlige indsigt er afgørende for fx hjemmeplejen, når den ældres dagligdag tilrettelægges. Vores ældre fortjener en alderdom i livsglæde og med nærvær og omsorg, og det kan rapportens anbefalinger være med til at sikre. Jeg tager anbefalingerne med mig i arbejdet med en kommende ældrelov.”

- Mette Kierkgaard

Rapportens anbefalinger falder i tre temaer:

  • Samarbejde med pårørende skal prioriteres som fagligt område
  • Pårørendes behov er et særligt fokusområde som del af indsatsen i hjemmet
  • Der skal skabes klare rammer for og aftaler omkring samarbejdet.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)