Ophør af testindsats på social- og ældreområdet

31-01-2023

Der skal ikke længere foretages regelmæssige screeningstest af personale på plejehjem, i hjemmeplejen og på sociale tilbud med sårbare borgere.

Der har gennem længere tid været en sundhedsfaglig anbefaling om, at personale på plejehjem, i hjemmeplejen og på sociale tilbud med sårbare borgere regelmæssigt lader sig screeningsteste for COVID-19.

Under hensyn til de positive tegn i forhold til smitteudviklingen i samfundet har sundhedsmyndighederne foretaget en ny vurdering af behov for test på social- og ældreområdet. Sundhedsmyndighederne vurderer, at den nuværende aftale på social- og ældreområdet ikke bør forlænges af hensyn til at beskytte ældre og sårbare.

Det er derfor besluttet ikke at forlænge aftalen om testindsatsen, der dermed ophører med udgangen af 31. januar 2023.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)