Barnets lov sikrer flere rettigheder til børnene

02-06-2023

For første gang får de børn, der har brug for hjælp, deres egen lov. En lov, hvor barnet sættes i centrum og ses i sin egen ret.

Minister og ordførere bag Barnets Lov
Ordførerne fra aftalepartierne. Fra venstre: Anni Matthiesen (V), Brigitte Klintskov Jerkel (K), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Rosa Eriksen (M), Theresa Berg Andersen (SF), Camilla Fabricius (S) og Peder Hvelplund (EL). Ikke tilstede: Lotte Rod (RV)

Barnets Lov er nu vedtaget, efter at regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har stemt loven igennem.

Med Barnets lov styrkes børns rettigheder på en række punkter. Med loven bliver det et krav, at man ser på hele søskendeflokken, når et barn bliver anbragt på grund af forældrenes omsorgssvigt. Børn får desuden partsstatus ved det 10. år. Det betyder blandt andet, at børnene får adgang til at klage over afgørelser. Med loven bliver det også muligt for børn selv at sige nej til samvær med deres forældre i en periode. Samtidig får børn, hvis forældre eksempelvis har et misbrug eller står i en konfliktfyldt skilsmisse, ret til at opsøge behandling i en civilsamfunds-organisation uden forældrenes samtykke.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Med Barnets Lov stiller vi os entydigt på børnenes side. I dag lytter vi ofte mere til forældrene end børnene, hvilket resulterer i, at børnenes stemmer drukner, på trods af at det rent faktisk er børnenes liv, det handler om. Den tilgang vender vi nu på hovedet og tager udgangspunkt i barnet. Vi stiller krav til, at kommunerne skal lytte til og inddrage barnet. At de skal undersøge hele søskendeflokken, hvis et barn bliver anbragt på grund af omsorgssvigt. For det vigtigste skal være barnets tarv.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Socialordfører for Venstre Anni Matthiesen siger:

Alle børn har ret til en god start på livet. Med Barnets Lov sætter vi børnene først og sikrer børn og unges retssikkerhed med den rette indsats fra start. Jeg glæder mig særligt over, at børnene nu får ret til en bisidder, og at der sættes to socialrådgivere på komplekse sager. Det er vigtige ændringer til gavn for børnene.

- Anni Matthiesen

Socialordfører for Moderaterne Rosa Eriksen siger:

Det er en rigtig god dag for udsatte børn og unge. Endelig får børnene partsstatus i anbringelsessager, og det er vigtigt. Derudover er vi glade for, at børn og unge selv kan anmode om at blive anbragt. Ingen børn skal vokse op med grov omsorgssvigt. Alle børn skal nyde godt af, at vi lever i et velfærdssamfund, hvor forældres fortid ikke skal definere børnenes fremtid. Derfor glæder vi os også meget til næste kapitel – nemlig plejefamilie- og efterværnsreformen.

- Rosa Eriksen

Socialordfører for Socialistisk Folkeparti Theresa Berg Andersen siger:

Med loven sikrer vi udsatte børn flere rettigheder, og at der kommer to socialrådgivere på de svære sager. Nu skal vi følge implementeringen tæt, for det er uhyre vigtigt, at vi lykkes med at forbedre børneinddragelsen. Barnets Lov er en del af Børnene Først-aftalen, og jeg ser meget frem til, at vi skal i gang med drøftelserne om kvalitet i anbringelser, ny børne- og familierådgiveruddannelse og efterværn, så vi sikrer en bedre overgang til voksenlivet for vores mest udsatte unge.

- Theresa Berg Andersen

Socialordfører for Enhedslisten Peder Hvelplund siger:

Alt for længe har vi svigtet nogle af de allermest udsatte børn i vores samfund. Nemlig dem, der ulykkeligvis ender i anbringelsessystemet. Med Barnets Lov tager vi første skridt på vej mod at sikre dem flere og bedre rettigheder. Herunder at der nu altid er to sagsbehandlere på svære sager.

- Peder Hvelplund

Socialordfører for Det Konservative Folkeparti Brigitte Klintskov Jerkel siger:

Som børne- og socialordfører er jeg glad for, at vi nu har fået vedtaget Barnets Lov, der skal sikre mærkbare forbedringer på børnesocialområdet. Loven skal sætte børnene først og understrege deres stemme. Jeg er særligt tilfreds med, at vi med loven løfter retssikkerheden gennem blandt andet et mærkbart løft af fagligheden både i sagsbehandlingen med to sagsbehandlere på komplekse børnesager, fagligt løft af socialrådgiveruddannelsen, men også et fagligt løft af plejen for anbragte børn i plejefamilier.

- Brigitte Klintskov Jerkel

Socialordfører for Radikale Venstre Lotte Rod siger:

Ethvert barn skal ses og høres. Det er vigtigt for mig og hele Radikale Venstre, at sagsbehandlingen altid tager udgangspunkt i, hvad der er det bedste for barnet.

- Lotte Rod

Socialordfører for Socialdemokratiet Camilla Fabricius siger:

Barnets Lov giver udsatte børn en mulighed for en ny chance. Særligt er jeg glad for, at vi med søskendeparagraffen sikrer, at også søskende får en mulighed for en ny start.

- Camilla Fabricius


Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)