Bedre behandling på vej til børn udsat for seksuelle overgreb

29-06-2023

Ny undersøgelse af traumefokuseret behandling til børn udsat for seksuelle overgreb viser gode resultater. Nu udbredes initiativet til alle landets børnehuse.

Børn og unge, der har været udsat for overgreb, har større risiko for at udvikle langvarige psykiske lidelser, misbrug og et generelt dårligt fysisk helbred. Derfor har Børnehus Syd iværksat et forsøg med traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi til børn, der har været udsat for seksuelle overgreb.

På baggrund af lovende resultater for behandlingsmetoden er det besluttet at udbrede behandlingstilbuddet til alle landets børnehuse. I den forbindelse udvides tilbuddet til også at omfatte børn udsat for vold.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Det er af afgørende betydning, at børn, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, får adgang til den bedst tænkelige hjælp og behandling. Derfor er jeg glad for, at der med udmøntningen af Udviklings- og Investeringsprogrammerne for 2023 er truffet beslutning om at udbrede traumefokuseret behandling som et tilbud på alle landets børnehuse. På den måde hjælper vi de mest udsatte børn og unge i vores samfund til de bedst mulige forudsætninger for et godt liv på den anden side af overgrebet.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

En ny evaluering af behandlingsmetoden, udført af VIVE, viser bl.a., at behandlingen er velegnet til at nedbringe PTSD-symptomer, symptomer på depression og angst.

Undersøgelsens hovedresultater

  • Andelen af børn og unge, der opfylder kriterierne for en PTSD-diagnose, falder fra 85 procent ved opstart til 54 procent ved afslutning af forløbet.
  • Andelen, der opfylder kriterierne for en klinisk depression, falder fra 81 procent ved opstart til 31 procent ved afslutning.
  • Derudover ses der en yderligere reduktion i andelen, der opfylder kriterierne for kompleks PTSD, og en reduktion i genoplevelsessymptomer.

Behandlingsmodellen er udviklet som en del af Social-, Bolig- og Ældreministeriets Udviklings- og Investeringsprogram på børne- og ungeområdet og udbredes nu på baggrund af de gode resultater.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)