Bente Boserup bliver ny formand for Børnerådet

22-06-2023

Tidligere chef for BørneTelefonen og mangeårig forkæmper for udsatte børn Bente Boserup er blevet udpeget til formand i Børnerådet af social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Børnerådet har både fået en ny formand og et nyt medlem, der sammen med rådets syv yderligere medlemmer vil kæmpe for børns rettigheder og gøre børns stemme tydelig i den offentlige debat.

Børnerådet rådgiver Folketinget, regeringen og andre myndigheder i spørgsmål på børneområdet og er organiseret under Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Foruden Bente Boserup er Anita Ernst udpeget som medlem af Børnerådet.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger om udpegningen:

Jeg er rigtig glad for, at Bente Boserup har takket ja til at blive formand for Børnerådet. Bente er den fornemmeste stemme, børnene kan have. Bente har igennem mange år knoklet for børns rettigheder og blandt andet stået i spidsen for BørneTelefonen og fortsætter nu arbejdet som formand for Børnerådet. Børnerådet har en vigtig rolle for børns rettigheder og interesser, men de seneste år har Børnerådet været udfordret. Derfor er det vigtigt, at Børnerådet får en ny formand, som kan omdefinere Børnerådets position. Jeg er sikker på, at Bente Boserup sammen med de øvrige rådsmedlemmer kan sikre, at Børnerådet fremover kan være en stærk institution for alle børn og unge i Danmark. Jeg glæder mig meget til samarbejdet.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Den nyudpegede formand Bente Boserup siger:

Det her er en ønskeopgave for mig, som jeg slet ikke kan sige nej til. Jeg vil gerne skabe et nutidigt Børneråd, som finder en stærk plads i et fællesskab med de øvrige børneorganisationer i Danmark. Børnerådet skal være børnenes stemme. Jeg er optaget af, hvordan vi i langt højere grad samarbejder med børn og unge om det, der er vigtigt for dem. Udsatte børn er mit hjerteblod og har altid defineret mit arbejdsliv. For mig er det vigtigt, at børnene kender deres rettigheder, og at de voksne overholder dem.

- Bente Boserup


Fakta om Bente Boserup

  • 69 år, opvokset i København
  • Uddannet lærer og familieterapeut
  • Har arbejdet 22 år for Børns Vilkår indtil 2021
  • Har været chef for BørneTelefonen i 14 år indtil 2015
  • Har været med i flere udvalg om bl.a. skilsmisser og vold mod børn, forældremyndighed og samvær under det tidligere Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender
  • Er forfatter til en række bøger om omsorgssvigt og skilsmisse.

Fakta om Børnerådet

  • Børnerådet er et uafhængigt statsligt råd, der skal arbejde på at sikre børn og unges rettigheder i Danmark. Det er rådets opgave at være i dialog med børn og unge om de ting, der optager dem, at tale deres sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat.
  • Med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention vurderer Børnerådet de forhold i samfundet, der har indflydelse på børns rettigheder og udviklingsmuligheder. Børnerådet fungerer som rådgiver for Folketinget, regeringen og myndigheder.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)
Sekretariatsleder i Børnerådet Maja Olesen tlf.: 33 78 33 03