Børnesagsbarometret 2023 kortlægger den juridiske kvalitet i kommunernes sagsbehandling

27-06-2023

I stort set samtlige sager reagerer kommunerne, når der er et akut behov for støtte ved underretninger. Der er dog fortsat problemer med at overholde fristen for den børnefaglige undersøgelse og gennemføre en børnesamtale forud for en afgørelse om støtte.

Det er i år fjerde gang, Ankestyrelsen udgiver Børnesagsbarometret, der måler kvaliteten af kommunernes juridiske behandling af børnesager. Det betyder, at de kommuner, der indgik i det første år – Børnesagsbarometret 2020 – nu indgår igen.

Rapporten viser, at kravet om vurdering af alle underretninger inden for 24 timer er overholdt i 96 pct. af sagerne. Til gengæld halter kommunerne efter, når det gælder kravet om at afslutte den børnefaglige undersøgelse inden fristen på fire måneder. Det krav er kun overholdt i 34 pct. af sagerne.

Ved udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse overholder kommunerne kravet om at gennemføre en børnesamtale i stort set samtlige sager. Derimod får kommunerne kun afholdt en børnesamtale forud for iværksættelsen af en støtte foranstaltning, hvor der tales med barnet om indsatsen, i 61 pct. af sagerne.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Jeg er glad for, at underretninger bliver håndteret, og at der iværksættes akutte foranstaltninger, når der er behov for det. Underretninger er et helt afgørende redskab til at opspore de børn og unge, der har brug for hjælp. Men rapporten viser også et klart behov for at få givet børnene en stærkere stemme i sagsbehandlingen. Derfor glæder det mig, at vi med Barnets Lov får indført nogle rammer, der styrker inddragelsen af børn og unge i beslutninger, der handler om deres eget liv. Vi udvider børnenes rettigheder, og vi stiller krav til kommunerne om, at de skal se på, om søskende kan have brug for støtte, når et barn anbringes på grund af omsorgssvigt.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Med Barnets Lov skærpes kravene til løbende inddragelse af børn og unge i alle beslutninger, der handler om deres liv. Derudover ændres der bl.a. i reglerne om udredning, så barnet kan få den rette støtte hurtigere, ligesom opfølgningen på iværksatte foranstaltninger i højere grad skal afspejle det enkelte barns behov og forholdene i den konkrete sag. På baggrund af de ændrede regler vil der blive udarbejdet et nyt koncept for Børnesagsbarometret.

Børnesagsbarometret 2023 er baseret på en gennemgang af i alt 765 sager fordelt på 37 kommuner. Sagerne er afgjort i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)