Bredt flertal enige om første skridt i indsatsen mod ensomhed

21-06-2023

Det nationale partnerskab mod ensomhed præsenterer i dag sin strategi og handlingsplan mod ensomhed til et stort event på Christiansborg. Her præsenteres også fire initiativer for i alt 20,8 millioner kroner, som skal være med til at aftabuisere ensomhed samt fremme lokale initiativer, der gavner mennesker, der oplever svær ensomhed.

Alt for mange børn, unge, voksne og ældre borgere føler sig ensomme, og det kan få store konsekvenser både for den enkelte, men også for samfundet som helhed.

På den baggrund afsatte partierne bag aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025 (SSA-aftalen) 25,5 mio. kr. til en national strategi og handleplan mod ensomhed. Som led heri blev nedsat et nationalt partnerskab mod ensomhed, som Røde Kors og Ældre Sagen har stået i spidsen for. Mere end 100 aktører fra civilsamfund, kommuner, virksomheder m.v. har bidraget til arbejdet, og partnerskabets ambitiøse og omfattende strategi er nu færdig og klar til at blive præsenteret til et event på Christiansborg i dag.

Arbejdet har desuden været fulgt af et tværpolitisk netværk for medlemmer af Folketinget med et formandskab, der aktuelt består af Birgitte Vind (Socialdemokratiet) og Anni Matthiesen (Venstre).

Til dagens lanceringsevent vil blive præsenteret fire initiativer, der skal følge op på partnerskabets anbefalinger. Initiativerne skal bidrage til at afstigmatisere ensomhed i samfundet og skabe flere erfaringer med, hvordan vi kan sætte ind over for ensomhed hos forskellige grupper, der er i særlig risiko for at opleve ensomhed. Det drejer sig om unge, ældre og sårbare og udsatte borgere. Initiativerne er en udmøntning af 20,8 millioner kroner, der blev afsat med SSA-aftalen for 2022-2025.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Ensomhed er et komplekst problem, som kræver en fælles indsats. Derfor er jeg glad for, at det nationale partnerskab mod ensomhed med over 100 forskellige medlemmer tog opgaven på sig og har udarbejdet en strategi og handlingsplan mod ensomhed. På baggrund af dette store arbejde er vi i aftalekredsen blevet enige om at udmønte 20,8 millioner kr. til forskellige initiativer, som bl.a. skal bidrage til at gøre op med tabuet omkring ensomhed. Vi skal som samfund være bedre til at tænke fællesskaberne ind. Jeg håber, at dette kan være de første skridt på vejen for at komme ensomhedsproblematikken til livs.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Et af initiativerne skal understøtte ældre borgeres muligheder for at deltage i fællesskaber, for eksempel gennem lokale partnerskaber om fællesskabsguides.

Det glæder ældreminister Mette Kierkgaard:

Vi skal tage hånd om vores ældre medborgere, hvis omstændigheder i livet kan betyde, at de er i en særlig risiko for at opleve ensomhed. Det gælder især de medborgere, der af forskellige grunde kan have sværere ved at tage del i fællesskaber, selvom de gerne vil. Civilsamfundet spiller en stor rolle i at skabe gode fællesskaber, og jeg er glad for, at vi med dette initiativ kan bidrage til de lokale aktiviteter og fællesskaber til gavn for de ældre borgere.

- Mette Kierkgaard

De fire initiativer er:

  • Landsindsats til afstigmatisering af ensomhed (9,4 mio. kr.)
  • Fællesskaber og støtte til unge, der oplever ensomhed (3,8 mio. kr.)
  • Fællesskabsguides for ældre borgere (3,8 mio. kr.)
  • Fællesskabsguides for sårbare og socialt udsatte borgere (3,8 mio. kr.)

For aftaleparterne har det været vigtigt at løfte den nationale samtale om ensomhed med henblik på at aftabuisere området samt fremme lokale initiativer, der gavner mennesker, der oplever svær ensomhed, og herigennem bidrager til erfaringer med indsatser med fokus på ensomhed.

Socialordfører fra Venstre Anni Matthiesen siger:

Alt for mange mennesker i Danmark er ensomme, og det har vi et ansvar for at tage hånd om fra politisk side. Derfor er jeg glad for, at vi nu præsenterer en række konkrete initiativer, som vil skabe flere fællesskaber for både unge, ældre og sårbare borgere. Samtidig vil tiltagene få os alle til at tale mere om ensomhed, som aldrig må blive et tabu.

- Anni Matthiesen

Socialordfører fra Moderaterne Rosa Eriksen siger:

Jeg er virkelig glad for, at vi nu sammen sætter ind mod ensomhed. For mig at se er ensomhed noget af det værste, og som samfund skal vi gøre alt for at få alle med i et fællesskab. Vi tager nu et vigtigt skridt i den rigtige retning, og jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde.

- Rosa Eriksen

Socialordfører fra Socialistisk Folkeparti Theresa Berg Andersen siger:

Ensomheden i Danmark er stigende, og det skal vi handle på. Derfor er jeg også glad for, at vi nu tager de første spæde skridt i arbejdet herfor. Vi er langt fra i mål, men med den nationale handleplan har vi nu mulighed for at sætte ind med konkrete tiltag.

- Theresa Berg Andersen

Socialordfører fra Liberal Alliance Katrine Daugaard siger:

Liberal Alliance er glad for at være del en aftale, der sikrer flere penge til at forebygge og afhjælpe ensomhed. Vi ser frem til at følge udmøntningen og initiativerne.

- Katrine Daugaard 

Social- og handicapordfører fra Det Konservative Folkeparti Brigitte Klintskov Jerkel siger:

Jeg er meget tilfreds med, at vi nu sætter ind mod ensomhed. Som civilsamfund har vi et ansvar for at træde til, når ældre og unge føler, at de står alene. Ensomhed er både tabuiseret og dybt ødelæggende for den enkelte, derfor er det vigtigt, at der nu skal arbejdes strategisk for at hjælpe flere med at finde fællesskaber, de kan blive del af.

- Brigitte Klintskov Jerkel 

Socialordfører fra Enhedslisten Peder Hvelplund siger:

Ensomhed er ikke bare en ulykkelig omstændighed for den enkelte, men et voksende og ikke mindst komplekst samfundsproblem, der blandt andet hænger sammen med præstationsræs, individualisering samt stigende social ulighed og dertilhørende isolering. Det skal vi tage alvorligt. Derfor glæder det mig, at der nu forelægger en national ensomhedsstrategi.

- Peder Hvelplund

Socialordfører fra Radikale Venstre Lotte Rod siger:

Vi har alle sammen brug for at være noget for nogen. Mærke, at det betyder noget, at vi er der. Høre til. Kunne gøre noget godt for andre. Derfor er det så vigtigt, at vi alle sammen rækker ud og bidrager til fællesskaberne, hvor vi er. Jeg vil gerne bruge chancen for at sige tusind tak til Røde Kors, Ældre Sagen og de mange, mange andre, som er med til at bekæmpe ensomhed. Ånden i partnerskabet er noget af de fineste, vores land bygger på.

- Lotte Rod

Socialordfører fra Dansk Folkeparti Mette Thiesen siger:

Ingen børn, unge eller ældre skal føle sig ensomme i Danmark. Desværre er der alt for mange, der gør det. Derfor er vi i Dansk Folkeparti rigtig glade for, at der sættes midler af til en ensomhedsstrategi, så vi kan favne de, der ikke har et netværk, og som føler sig ensomme. I skolen talte vi om, at ”alle har ret til mindst én ven”. Sådan skal det også være generelt. Vi skal ensomhed til livs.

- Mette Thiesen

Handicapordfører fra Socialdemokratiet Sara Emil Baaring siger:

Desværre oplever alt for mange unge og ældre svær ensomhed. Det kan vi ikke være bekendt. Derfor er jeg glad for, at vi finansierer flere gode initiativer, der kan være med til at komme den stigende ensomhed i befolkningen til livs.

- Sara Emil Baaring

Find udmøntningsnotitsen i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)