Indsatser på det sociale område får midler til udvikling og udbredelse

29-06-2023

Der er truffet beslutning om fordeling af 132,1 millioner i regi af Udviklings- og Investeringsprogrammerne. Midlerne går blandt andet til behandling af børn udsat for seksuelle overgreb og vold.

Med Udviklings- og Investeringsprogrammerne for 2023 er det besluttet at udmønte 132,1 millioner over de næste fire år til indsatser på socialområdet. Midlerne udmøntes til i alt 13 initiativer på voksenområdet og børne- og ungeområdet.

Blandt initiativerne er f.eks. udbredelse af traumefokuseret behandling til børn udsat for seksuelle overgreb og vold, udvikling af behandling og støtte til personer med udviklingshæmning kombineret med stofmisbrug og udvikling af en indsats til børn af forældre med psykisk sygdom. Udmøntningen indeholder både videreførelser af initiativer, som viser gode resultater, og udvikling af nye indsatser til forskellige målgrupper.

Formålet med Udviklings- og Investeringsprogrammerne er at få mere viden om, hvad der virker på socialområdet. Det sker ved systematisk at udvikle og udbrede indsatser, som er efterspurgte, og som viser gode resultater for børn, unge og voksne i udsatte positioner og borgere med handicap.

Initiativer på børne- og ungeområdet i 2023

 • Udbredelse af traumefokuseret behandling i landets børnehuse til børn udsat for seksuelle overgreb og vold.
 • Modning af tværsektorielt samarbejde i helhedsorienteret indsats til børn af forældre med psykisk sygdom.
 • Udbredelse af Åben Dialog til unge i psykisk mistrivsel.
 • Modning af model til opsporing og håndtering af overgreb mod anbragte børn og unge med handicap.
 • Modning af initiativ om kvalitet i anbringelsen med fokus på skolegang og læring.
 • Screening af initiativ om løbende inddragelse af anbragte børn og unge.

Initiativer på voksenområdet i 2023

 • Modning af initiativ om behandlings- og støtteindsats til mennesker med udviklingshæmning o.l. og et problematisk forbrug af rusmidler.
 • Modning af Traume-Bevidst Tilgang med socialt udsatte voksne.
 • Udbredelse af Critical Time Intervention-metoden til at hjælpe socialt udsatte borgere, som står i en kritisk overgang i deres liv.
 • Screening af model for en opsporende indsats til mennesker i risiko for social udsathed.
 • Screening af organisatoriske og faglige principper for at arbejde forebyggende med mennesker med sociale og psykiske problemstillinger.
 • Modning af en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang i kommunale indsatser til mennesker med handicap, udsatte og psykisk sårbare.

Endelig er der afsat midler til en afdækning af muligheder for at styrke datainfrastrukturen på socialområdet.

Læs mere om Udviklings- og Investeringsprogrammerne og de initiativer, der igangsættes til indsatsudvikling

Pressekontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)