National alliance skal komme med input til nedbringelse af antipsykotisk medicin til mennesker med demens

14-06-2023

I forbindelse med SSA-aftalen 2023-2026 fik Sundhedsstyrelsen til opgave at nedsætte en national alliance til nedbringelse af antipsykotisk medicin til mennesker med demens. Denne alliance er nu på plads, og arbejdet går i gang.

Der er klare sundhedsfaglige anbefalinger mod at bruge antipsykotisk medicin til mennesker med demens. Alligevel får hver femte borger med demens hvert år antipsykotisk medicin. Det kan få store konsekvenser for den dementramte, der ud over sløvhed og forringet evne til at kommunikere kan betyde øget dødelighed samt give forhøjet risiko for blodpropper, slagtilfælde og hjerterytmeforstyrrelse.

Derfor bliver der nu dannet en national alliance til nedbringelse af antipsykotisk medicin. Midlerne hertil kommer fra Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026, den såkaldte SSA-reserve.

Formålet med alliancen er gennem en fælles indsats på tværs af fagligheder og sektorer at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens for at understøtte målsætningen i den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

Ældreminister Mette Kierkgaard ser frem til alliancens arbejde:

For mange mennesker med demens får antipsykotisk medicin på trods af, at medicinen kan være forbundet med mange bivirkninger og øget dødelighed. Der er behov for, at vi sætter yderligere ind over for problemstillingen, så mennesker med demens ikke unødigt medicineres. Derfor er jeg glad for, at der nu er nedsat denne nationale alliance, så vi kan komme målet i Demenshandlingsplanen nærmere.

- Mette Kierkgaard

Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Alt for mange borgere med demens behandles med antipsykotiske lægemidler, og det er til trods for, at der kan være alvorlige bivirkninger og øget dødelighed forbundet med behandlingen. Vi skal have forbruget ned, og derfor nedsætter vi nu en national alliance, som bl.a. skal arbejde for, at vi kan realisere målet i den nationale demenshandlingsplan om at få reduceret medicinforbruget.

- Sophie Løhde

Andelen af mennesker med demens, der får antipsykotisk medicin, har ligget stabilt på ca. 20 procent siden 2016. Målet i Demenshandleplanen er en halvering i 2025.

Alliancen har til opgave at se på årsagerne til den manglende reduktion i forbruget af antipsykotisk medicin og drøfte mulige veje til et styrket og fornyet fokus på området, herunder nye og gamle nationale og lokale indsatser. Desuden skal alliancen være ambassadør for nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens i hele landet, sikre vidensdeling om virksomme indsatser, igangsætte og støtte indsatser om f.eks. oplysning samt rådgive Sundhedsstyrelsen om udfordringer, behov og mulige tiltag.

Ældreminister Mette Kierkgaard og indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde deltager i alliancens første møde, som finder sted 16. august.

Alliancens sammensætning og organisering

Alliancen består af en række aktører med relevante ansvarsområder, viden og interesser i forhold til pleje, omsorg og behandling af mennesker med demens. 

 • Sundhedsstyrelsen (forperson)
 • KL (1) samt repræsentanter fra kommunerne (3 kommuner, heraf 1 plejecenterleder)   
 • Danske Regioner (1) samt repræsentanter fra regionerne (2 regioner) 
 • Nationalt Videnscenter for Demens (1)
 • Demenskoordinatorer i Danmark (1) 
 • FOA (1)
 • Dansk Selskab for Almen Medicin (1)
 • Dansk Sygepleje Selskab (1) 
 • Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne (1)
 • Dansk Neurologisk Selskab (1)
 • Dansk Psykiatrisk Selskab (1)
 • Dansk Selskab for Geriatri (1)
 • Gerontopsykologisk Selskab (1)
 • Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi (1)
 • Socialpædagogernes Landsforbund (1)
 • Ældre Sagen (1)
 • Alzheimerforeningen (1)
 • Danske Ældreråd (1)
 • Selveje Danmark (1 plejecenterleder)
 • Sundhedsdatastyrelsen (1)
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet (1)
 • Social-, Bolig- og Ældreministeriet (1)

Læs mere i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)