Nu skal forskning på socialområdet belønnes

14-06-2023

Partierne bag Børnene Først-aftalen vil belønne årets bedste speciale på socialområdet med prisen Socialviden 2023.

Socialområdet har brug for ny viden og innovative løsninger, der kan løse fremtidens udfordringer på de store velfærdsområder.

Derfor er partierne bag den politiske aftale Børnene Først blevet enige om, at der en gang årligt skal uddeles en pris for årets bedste speciale inden for det socialfaglige område.

Vinderen af prisen Socialviden 2023 modtager 25.000 kr. Desuden uddeles en 2. og en 3. præmie på hhv. 10.000 kr. og 5.000 kr.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Vi skal sørge for at vidensbasere vores måde at arbejde med socialpolitik på, ligesom man har gjort det i mange år på skole- og sundhedsområdet. Derfor er det vigtigt for mig at være med til at sætte skub i udviklingen af forskning på socialområdet. Det er netop det, den nye specialepris kan være med til.

- Pernille Rosenkrantz-Theil

Et speciale inden for socialområdet kan eksempelvis handle om resultaterne af sociale indsatser, anvendelse af paragraffer i lovgivningen på det sociale område, offentlig forvaltning og økonomi inden for socialområdet, frivilligt socialt arbejde eller viden om socialt udsatte menneskers liv.

Der er åbent for ansøgninger frem til 1. september 2023. Specialerne bedømmes af et bedømmelsesudvalg af forskere og aktører inden for socialområdet. Formand er Simon Calmar Andersen. Du kan indsende dit speciale her.

Prisoverrækkelsen vil foregå i Social-, Bolig- og Ældreministeriet i slutningen af 2023 og herefter en gang om året.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)