Socialpolitisk Redegørelse 2022 viser markant fald i antallet af plejefamilier

14-06-2023

Socialpolitisk Redegørelse dykker ned i centrale problemstillinger og udfordringer på socialområdet. I år er der blandt andet fokus på plejefamilier og hjælpemidler til personer med handicap.

I dag offentliggør Social-, Bolig- og Ældreministeriet Socialpolitisk Redegørelse 2022. Redegørelsen bidrager med ny viden på tværs af socialområdet og dykker hvert år ned i særlige områder.

I år stiller redegørelsen skarpt på udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af plejefamilier. Noget, der taler ind i regeringens mål om at sikre bedre og tidligere hjælp til udsatte børn og unge og deres familier.

Redegørelsen tegner også for første gang et billede af, hvem der modtager støtte i form af hjælpemidler, der kan være med til at øge livskvaliteten for personer med handicap samt forbedre mulighederne for at deltage i fællesskaber uden for hjemmet.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger om redegørelsen:

Det er helt afgørende, at der er plejefamilier nok til de anbragte børn, og det er alarmerende, at udviklingen går så meget i den forkerte retning. Det er et område, regeringen vil arbejde videre med.

- Pernille Rosenkrantz-Theil


Redegørelsens hovedresultater

  • I 2021 var der omkring 188.000 personer i Danmark, som modtog hjælp og støtte i form af en social indsats efter serviceloven. Det svarer til 3,2 pct. af befolkningen.
  • De samlede offentlige udgifter til sociale indsatser udgjorde 56 mia. kr. i 2021. Det omfatter indsatser til området for udsatte børn og unge for ca. 18 mia. kr. og indsatser til voksenområdet for 38 mia. kr.
  • Analysen af plejefamilieområdet viser, at antallet af generelt godkendte plejefamilier er faldet markant i løbet af de senere år. Siden 2014, hvor socialtilsynet trådte i kraft, er der i perioden frem mod 2021 sket et gennemsnitligt fald på ca. 160 plejefamilier om året.
  • Antallet af plejefamilier med ledige pladser varierer betydeligt på tværs af landsdele, og her er det især kommuner på Sjælland, som har relativt få plejefamilier med ledige pladser.
  • Blandt de 5.600 plejefamilier, som var godkendt af socialtilsynet ved udgangen af 2021, var 22 pct. af plejeforældrene 60 år eller ældre. Samtidig er gennemsnitsalderen blandt plejeforældre steget med 6-7 år i løbet af de seneste 20 år.
  • Analysen om hjælpemidler viser, at der i 2018 var ca. 288.000 personer i Danmark, som fik støtte i form af ét eller flere hjælpemidler. Hovedparten er ældre personer over 65 år, og der er en tydelig overrepræsentation af kvinder.
  • Resultaterne peger på, at hjælpemidler kan have en positiv indflydelse for nogle af modtagernes selvforsørgelsesgrad. Andelen blandt de 18-64-årige, som er i beskæftigelse eller under uddannelse, stiger således en smule i umiddelbar forlængelse af udleveringen af deres første hjælpemiddel. Det gælder dog ikke personer på førtidspension.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)