Ældreminister Mette Kierkgaard kårer vinderne af årets demenspriser 2023

16-05-2023

Vinder af medarbejderprisen er Pernille Christensen fra det specialiserede demensplejehjem Tornhøjhaven i Aalborg. Årets pårørendepris går til de frivillige tryghedspersoner på Svendborg Sygehus.

Ældreminister Mette Kierkgaard uddeler i dag årets Demenspriser.

Medarbejderprisen går til en medarbejder, der gør en særlig indsats for at skabe glæde, tryghed og værdighed for mennesker med demens.

”Pernille bidrager med SÅ mange fantastiske tiltag. Ud over, at hun er fagligt dygtig, så har hun en tilgang, omsorg, empati og kærlighed til vores meget syge beboere. Hun deler også gerne ud af sin viden, så vi alle lærer, hvorfor tilgangen til lige præcist dén beboer skal være, som den skal. Jeg kan blive helt rørt over at nominere så dygtig en kollega – tænk, at hun har valgt at arbejde med de allermest syge demente personligheder på Tornhøjhaven.”

Sådan lyder bare lidt af indstillingen fra Pernille Christensens kollega på Tornhøjhaven.

Pårørendeprisen går til en ildsjæl eller et tilbud/en aktivitet – i offentligt, privat eller frivilligt regi – der gør en ekstraordinær indsats for at inkludere, anerkende og støtte pårørende til mennesker med demens. Og her har juryen valgt De frivillige tryghedspersoner på Svendborg Sygehus til vindere.

I indstillingen af de frivillige tryghedspersoner lyder det blandt andet:

”De frivillige patientstøtter på sengeafdelingerne har et særligt fokus på de utrygge patienter og starter hver vagt ved at konferere med personalet om, hvilke patienter der kunne have et særligt behov for nærvær og samtale. De frivillige går op i det at være frivillig med liv og sjæl og er nok de mest ansvarsbevidste frivillige, jeg har mødt. De har en vagtplan og bytter selv vagter indbyrdes og er så vellidte blandt personalet på afdelingerne og er kendt i hele huset.”

Ældreminister Mette Kierkgaard glæder sig over vinderne:

Det er så fortjent, at årets priser går til Pernille og de frivillige tryghedspersoner. For det betyder alverden, når man som dem formår at skabe tryghed og glæde til gavn for både borgeren med demens og de pårørende. Det vidner om stor faglighed og medmenneskelighed, at vinderne formår at se det enkelte menneske og høre hans eller hendes ønsker trods svær demenssygdom, og selvom vedkommende måske ikke kan udtrykke det så tydeligt længere. Jeg vil gerne sige vinderne stort tak for den enorme indsats, I gør i det daglige. En tak skal også lyde til jeres kollegaer og til alle de medarbejdere, pårørende og frivillige, der hver dag yder en kæmpestor indsats for mennesker med demens.

- Mette Kierkgaard

Med begge priser følger en pengepræmie på 10.000 kroner. Derudover modtager vinderen af Medarbejderprisen en præmie på 50.000 kroner til sin arbejdsplads til at videreudvikle det gode faglige og sociale fællesskab omkring arbejdet med demens.

Priserne overrækkes i dag af ældreministeren ved DemensDagene, der afholdes i Tivoli Congress Center i København.

Prismodtagerne er udvalgt af en faglig jury bestående af repræsentanter fra:

  • Ældre Sagen
  • FOA
  • Dansk Sygeplejeråd
  • Alzheimerforeningen
  • Lægeforeningen
  • Demenskoordinatorerne i Danmark
  • Nationalt Videnscenter for Demens

Du kan læse mere om Demenspriserne på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)