Ekspertudvalg kommer med første anbefalinger til socialområdet

04-05-2023

Ekspertudvalget på socialområdet har i dag præsenteret sin første delrapport med foreløbige anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet.

Ekspertudvalget blev nedsat i forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2022 bl.a. som følge af, at kommunerne har haft en oplevelse af et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde. Ekspertudvalget fik i den forbindelse til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet.

Udvalget skal ifølge kommissoriet belyse og analysere 5 spor:

 1. Vi skal vide, hvad der driver udviklingen i udgifterne og borgernes indsatser
 2. Vi skal vide hvilken forebyggelse, der kan hjælpe borgeren, før problemerne vokser
 3. Fokus på kerneopgaven
 4. Vi skal gøre det, der virker
 5. Progression for borgeren.

Ekspertudvalgets første delrapport har fokus på spor 1 om udviklingen i udgifterne og borgernes indsatser.

Ekspertudvalget er et uafhængigt udvalg bestående af følgende medlemmer:

 • Torben Tranæs (formand), forskningsdirektør ved VIVE
 • Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved VIVE
 • Jon Kvist, professor i Europæisk offentlig politik og velfærd ved RUC
 • Mette Gørtz, professor i økonomi ved Københavns Universitet
 • Lise Plougmann Willer, direktør for Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune
 • Ann-Sofie Bech von Hielmcrone, generalsekretær for KFUK’s Sociale Arbejde
 • Trine Stokholm, tilsynschef ved Socialtilsyn Øst
 • Jakob Bigum Lundberg, landsformand for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD)
 • Mogens Lindhard, Head of Global Social Responsibility hos Grundfos

Ekspertudvalget er blevet betjent af et sekretariat bestående af Social-, Bolig og Ældreministeriet, Finansministeriet, KL og Social- og Boligstyrelsen.

Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)